Gesprek met kapelaan Boris

Beste medeparochianen,

Vanuit uw parochiekern van de H. Willibrord hebben wij als pastoraal team, pastoraatgroep en als parochiebestuur een aantal berichten ontvangen waarin naast waardering en respect ook boosheid, verdriet en zorg werden uitgesproken met betrekking tot de Kerstvieringen. Uit de reacties blijkt hoe zeer u bij de parochiekern en de geloofsgemeenschap betrokken bent.
Kapelaan Boris heeft op Nieuwjaarsdag al aangekondigd dat hij graag met u in gesprek wil gaan over de reacties op hetgeen er tijdens de viering is beleefd. Ik ben van mening dat zo’n gesprek zeer waardevol is, zeker wanneer wij daarin met respect naar elkaar luisteren en elkaars zorgen serieus nemen. Alleen op die manier kunnen wij met elkaar een echte geloofsgemeenschap vormen.
Daarom nodig ik u van harte uit voor een bijeenkomst op zondag 22 januari 2017, van 12.30-14.00 uur.
De plaats zal nog nader bekend gemaakt worden; afhankelijk van het aantal deelnemers zal dat de vergaderzaal in de pastorie of de aula van de school zijn. Er zal voor koffie en een broodje gezorgd worden.

Om één en ander goed te kunnen voorbereiden,  verzoeken wij u vriendelijk zich vóór 15 januari aan te melden voor deze bijeenkomst. Dit kunt u doen door een mailtje te sturen aan els.van.leuken@planet.nl , of haar te bellen op nummer 071-517 47 99 (voice mail aanwezig).
Achter in de kerk zal ook een intekenlijst neergelegd worden.

Ik hoop velen van u te ontmoeten.
Hartelijke groet, mede namens de pastoraatgroep,
Pastoor Michel Hagen

Afscheid pastor Peter van Beurde

Pastor Peter van Beurden zal per 1 maart 2017 zijn werk in de Augustinusparochie beëindigen om van een welverdiend pensioen te gaan genieten. Op zondag 12 februari vindt het officiële afscheid van de parochie plaats, in Voorschoten. Wij willen, als geloofsgemeenschap van de parochiekern H. Willibrord, speciaal afscheid van hem nemen op zondag 5 februari, met een mooie viering en een receptie daarna. Reserveert u alvast de datum! Om uiting te geen aan onze dank voor zijn werk als referent in Oegstgeest stellen de pastoraatgroep (PG) en beheercommissie (BC) om hem met een afscheidscadeau van onze hele geloofsgemeenschap te verrassen. Wij zullen daarom vanaf 8 januari – wanneer alle bewoners van de kerststal weer vertrokken zijn – de grijze olifant van stal halen zodat u die met uw ‘enveloppen’ kunt vullen. Intussen gaan wij bedenken hoe het cadeau er uit komt te zien. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!

Aanmelden Eerste Heilige Communie 2017

De Eerste Heilige Communie vindt plaats op zondag 23 april 2017.

Zit uw kind minimaal in groep 4, dan kunt u hem/haar vóór 9 januari 2017 aanmelden.
U vindt HIER alle informatie


 

Uitreiking Willibrordpenning

Op zondag 13 november is de Willibrordpenning uitgereikt tijdens de Willibrordzondag.

penning-uitreiking

DORA

Is het u niet opgevallen dat de kerk er weer mooi schoon uitziet. U vindt dat dat iedere week het geval is. Of wij kerkelijke kaboutertjes hebben die dat doen? In zekere zin wel. Tweewekelijks kun je hier op woensdagmiddag een groep vrijwilligers bezig zien met poetsen en dweilen, stofzuigen en schoon peuteren tot in de kleinste hoekjes: De werkgroep Kerkschoonmaak.

In sommige parochies heten zulke groepen ook wel de Dweiltjes of Schoonschip. Ze hebben eer van hun werk want soms zijn de kerkgangers niet het schoonste publiek. En wat dacht u bij regen, bladval en sneeuw. Dan is het soms schier dweilen met de kraan open.

Kostbaar zo’n groep. Kostbaar omdat de mensen zo trouw zijn, zich soms het vuur uit de sloffen lopen en tegelijk elkaar ondersteunen in de zorgen van alledag. Kom maar eens luisteren bij de koffiepauze. Wat een geluk dat we al jaren op hen mogen rekenen. Daarom dat we vandaag die groep, in de persoon van Dora Bentvelzen- Schoo in het zonnetje willen zetten. Kom maar even naar boven Dora.

Ja jij bent degene die het langst al deel uitmaakt van de schoonmaakploeg. Ergens in de vorige eeuw nog, kwam je bij de groep en de schatting is dat je zo’n 22 jaar je energie aan een schone kerk die gastvrij oogt hebt besteed. Je bent inderdaad wat je naam betekent, Dora, Theodora, een Godsgeschenk voor onze parochie, samen met de hele ploeg.

Het is mij dan ook een eer je ter gelegenheid van alle feestelijkheid rond de heilige Willibrord je namens pastoraatgroep en beheercommissie de Willibrordpenning uit te reiken. Daarmee feliciteren we jou en je collega-schoonmakers en elkaar vanwege alle inzet.

En beste mensen behalve met gelukwensen en bloemen, zouden we de schoonmaakploeg en Dora het mooist kunnen feliciteren wanneer een aantal mensen zich aan zouden melden om hun handen uit de mouwen en in het sop willen steken.

 

penning-uitreiking-2

PAUL

Dan is er nog iemand die we vandaag in het zonnetje willen stellen. Het blijkt dat hij maar 70 dagen ouder is dan ik. En we hebben gemeen dat we beiden als misdienaar onze carrieres in de kerk zijn begonnen en in de kerkelijke geschiedenis ook vaak als een koppel worden opgevoerd: Petrus en Paulus. Paul Hendriks, kom er even bij staan.

Wist je dat jouw misdienaar zijn toch wel wat anders was dan het mijne. Jij ko er namelijk niet genoeg van krijgen. Desnoods diende je drie keer op een dag. Een soort van mis met drie heren in je eentje. Dat werd moeder Hendriks wel eens te gortig. Maar toen al konden ze altijd op je rekenen. En dat is eigenlijk de jaren zo gebleven. Jouw inzet kent eigenlijk geen grenzen, geen nee.

Je hebt een belangrijke plek in de organisatie van onze gemeenschap, je bent koster, door de weeks en op zondagen, je bent lector en je bent lid van de Schola en als het nodig is ook nog acoliet en soms ben je alle vier tegelijk!

En dan is hij altijd nog wel te porren om bij te springen: kapel te openen en kerkhof te sluiten in zomertijden. Full time, telt hij het geld van de collecten en doet hij de liturgische planning, en dat doet hij heel precies als hij tenminste de roosters van pastor Hagen op tijd krijgt aangestuurd. Nee, Paul zegt niet gauw nee, en tijd en ontij spelen geen rol.

En beste mensen, wat zo mooi is aan Paul, je zou dat alles helemaal niet denken wanneer je hem meemaakt, bescheiden dienend in zijn rollen.

Maar misschien het allermooiste aan Paul is dat hij steeds vrolijk en opgewekt is, belangstellend naar de mensen en hij is een vaste reflectant op mijn woorden en preken. Kortom Paul is van harte een goede vriend in het pastoraat.

Daarom Paul en om nog veel meer, heeft het de pastoraatsgroep en de beheercommissie behaagt je op deze feestdag de Willibrordpenning toe te kennen voor al je verdiensten, voor al je trouw aan dat dobberend scheepje op ’s werelds golven dat kerkgemeenschap heet.

Gefeliciteerd en ik hoop van harte dat straks een aantal mensen jouw feliciteren met hun aanmelding tot het kosterschap als cadeautje.

Beste mensen, weet je allemaal gewaardeerd als vrijwilliger in onze parochie. En zou je dat ook graag mee maken, gewaardeerd te zijn, meld je aan voor een van de vele vrijwilligers taken in onze parochie.

Vrijwilligersavond

Vrijdagavond 28 oktober was de vrijwillgersavond voor alle vrijwillgiers van onze parochiekern. Het was een gezellige avond!

vrijwillgersavond1

vrijwillgersavond2

vrijwilligersavond3

 

Programma heilige deur in Katwijk

In de kerk van Sint Jeroen in Noordwijk wordt op 21 augustus de Heilige Deur geopend. Voorafgaand in de eucharistieviering om 10.00u; bisschop Van den Hende is in deze viering hoofdcelebrant. Tot aan 4 september volgt een activiteitenprogramma: op 21 augustus is er van 8:30u tot 9:30u de Jeroensommegang – een stille tocht door Noordwijk-Binnen, oecumenisch van opzet, waar de wandelaars stil staan bij het leven en werk van St. Jeroen en bidden om het goed verstaan van het evangelie in onze moderne tijd. ’s Middags om 17:00u is er de vespers met Gregoriaanse gezangen rond St. Jeroen. Doordeweeks is dagelijks na de eucharistieviering van 9 uur de gelegenheid tot aanbidding en tot het ontvangen van het sacrament van boete en verzoeking – tot 12:00u. Daarnaast is er op donderdag 25 augustus een avond getiteld: Barmhartigheid in gospels – gospels gezongen door het Meanderkoor afgewisseld met teksten rond het thema Barmhartigheid; op dinsdag 30 augustus is er een avond met overwegingen waarin de Heilige Deur centraal staat, verzorgd door Mgr. J. de Kok, Franciscaan en emeritus-hulpbisschop van Utrecht. De overwegingen worden gelardeerd door zang van het Maria ter Zeekoor. Op zaterdag 27 augustus zijn er ’s ochtend om 9 uur de Lauden. Zondag 4 september is het St. Jeroensfeest en zal de Heilige Deur worden gesloten.

 

Vormsel in aantocht

Zaterdag 12 november zal in de Willibrordkerk het H. Vormsel worden toegediend aan kinderen uit Katwijk en Oegstgeest. De aanloop naar de voorbereiding is gaande. Uiterlijk 1 juli hebben alle jongeren die daarvoor in aanmerking komen – zij die naar het tweede jaar van het voortgezet onderwijs gaan – een uitnodiging ontvangen. De eerste bijeenkomst staat gepland op woensdag 6 juli in de pastorie van de Willibrordkerk.

 

Mocht u voor die datum de berichten zijn misgelopen, meld u dan bij de werkgroep c.q. Jean-Paul Bonnet: vormsel@willibrordoegstgeest.nl of bij het parochiesecretatiaat. 28 augustus start dan het project met de jongeren.

 

Boris Plavčić

Boris Plavčić (27 jaar) is op zaterdag 28 mei jl. door bisschop dr. J. van den Hende tot priester gewijd.
Op zondag 12 juni ging hij in Oegstgeest voor het eerst voor in de zondagse eucharistieviering.

Na afloop werd hij met bloemen en cadeau welkom geheten door mw Els van Leuken, namens de pastoraatgroep en beheercommissie onze parochiekern.

_DSC2198         _DSC2219

Dameskoor 50 jaar

Op zondag 6 maart 2016 werd het Dameskoor in de bloemetjes gezet vanwege haar 50-jarig bestaan.

_DSC2106

 

Kerala revisited

Pastor Peter van Beurden heeft in januari Kerala in India bezocht.

Hier vindt u zijn bericht daarover.

.