Programma heilige deur in Katwijk

In de kerk van Sint Jeroen in Noordwijk wordt op 21 augustus de Heilige Deur geopend. Voorafgaand in de eucharistieviering om 10.00u; bisschop Van den Hende is in deze viering hoofdcelebrant. Tot aan 4 september volgt een activiteitenprogramma: op 21 augustus is er van 8:30u tot 9:30u de Jeroensommegang – een stille tocht door Noordwijk-Binnen, oecumenisch van opzet, waar de wandelaars stil staan bij het leven en werk van St. Jeroen en bidden om het goed verstaan van het evangelie in onze moderne tijd. ’s Middags om 17:00u is er de vespers met Gregoriaanse gezangen rond St. Jeroen. Doordeweeks is dagelijks na de eucharistieviering van 9 uur de gelegenheid tot aanbidding en tot het ontvangen van het sacrament van boete en verzoeking – tot 12:00u. Daarnaast is er op donderdag 25 augustus een avond getiteld: Barmhartigheid in gospels – gospels gezongen door het Meanderkoor afgewisseld met teksten rond het thema Barmhartigheid; op dinsdag 30 augustus is er een avond met overwegingen waarin de Heilige Deur centraal staat, verzorgd door Mgr. J. de Kok, Franciscaan en emeritus-hulpbisschop van Utrecht. De overwegingen worden gelardeerd door zang van het Maria ter Zeekoor. Op zaterdag 27 augustus zijn er ’s ochtend om 9 uur de Lauden. Zondag 4 september is het St. Jeroensfeest en zal de Heilige Deur worden gesloten.

 

Vormsel in aantocht

Zaterdag 12 november zal in de Willibrordkerk het H. Vormsel worden toegediend aan kinderen uit Katwijk en Oegstgeest. De aanloop naar de voorbereiding is gaande. Uiterlijk 1 juli hebben alle jongeren die daarvoor in aanmerking komen – zij die naar het tweede jaar van het voortgezet onderwijs gaan – een uitnodiging ontvangen. De eerste bijeenkomst staat gepland op woensdag 6 juli in de pastorie van de Willibrordkerk.

 

Mocht u voor die datum de berichten zijn misgelopen, meld u dan bij de werkgroep c.q. Jean-Paul Bonnet: vormsel@willibrordoegstgeest.nl of bij het parochiesecretatiaat. 28 augustus start dan het project met de jongeren.

 

Boris Plavčić

Boris Plavčić (27 jaar) is op zaterdag 28 mei jl. door bisschop dr. J. van den Hende tot priester gewijd.
Op zondag 12 juni ging hij in Oegstgeest voor het eerst voor in de zondagse eucharistieviering.

Na afloop werd hij met bloemen en cadeau welkom geheten door mw Els van Leuken, namens de pastoraatgroep en beheercommissie onze parochiekern.

_DSC2198         _DSC2219

Dameskoor 50 jaar

Op zondag 6 maart 2016 werd het Dameskoor in de bloemetjes gezet vanwege haar 50-jarig bestaan.

_DSC2106

 

Kerala revisited

Pastor Peter van Beurden heeft in januari Kerala in India bezocht.

Hier vindt u zijn bericht daarover.

.

Pater Dirk Koster overleden

dirk-koster

Woensdag 27 januari 2016 is Pater Dirk Koster, osfs, in zijn woonplaats Noorden overleden.
Hij was van 1976 tot 1992 pastoor van de H. Willibrordparochie in Oegstgeest.

Zondagmiddag 31 januari en maandagmiddag 1 februari kunt u
tussen 15.00 – 17.00 uur afscheid komen nemen van Pater Koster
in de kerk van de St. Martinus in Noorden.
De avondwake is maandagavond om 19.00 uur.

De uitvaartmis is dinsdagmiddag om 14.00 uur. Iedereen is daarbij van harte uitgenodigd.
Het parkeren staat met borden aangegeven.
Mocht het erg druk worden dan kunt u via een beeldscherm meekijken in de tent, die op het kerkplein is opgezet.

Kerkbalans

Opening Kerkbalans gefilmd

Actie Kerkbalans werd dit jaar – letterlijk – ingeluid. Op zaterdag 16 januari om 12.00 uur werden in diverse plaatsen in ons land de klokken geluid om de start van de actie te markeren. Intussen zijn onze vrijwilligers ook op pad om de brieven te overhandigen van Actie Kerkbalans, waarmee een financiële bijdrage wordt gevraagd voor onze parochie.

In het bisdom Rotterdam was het Prof. Paul van Geest die in Delft de kokken van de Maria van Jessekerk in gang zette.

Van deze opening van Actie Kerkbalans is een korte film gemaakt (YouTube). Prof. Paul van Geest vertelt waarom het ook in onze tijd meer dan de moeite waard is om Actie Kerkbalans te steunen: “De kerk en daarbij het kerkgebouw heeft een waarde die niet te vervangen is.” En Ad Sosef, een van de zeven Kerkbalansconsulenten in het bisdom, zegt: “Wanneer een kerk naar buiten treedt en overtuigend laat zien wat er allemaal gebeurt en hoe waardevol de aanwezigheid van de lokale kerk is in wijk en stad, dan wordt de financiële bijdrage van de mensen een natuurlijk gevol.”

De film, gemaakt voor Hugo Rikken, is hier te zien en ook bij Open Rotterdam TV en op het tweede kanaal Open Podim.

Een kortere versie van de film is te zien op de website van KRO-NCRV.

Meer informatie zie www.bisdomrotterdam.nl

Nieuwe diaken voor onze parochie

Op 8 november 2015 werd Boris Plavcic in de kathedraal van Rotterdam gewijd tot transeunt diagen, onderweg naar het priesterschap. Hij zal tot aan zijn priesterwijding (medio volgens jaar) komen werken voor onze parochie H. Augustinus.

Diaken Boris Plavcic, van harte welkom in onze parochie!

Eerste Heilige Communie 2016

De Eerste Heilige Communie in 2016 vindt plaats op zondag 24 april.

Aanmelden kan tot 16 januari 2016.

Eerste bijeenkomst voor de kinderen: zondag 17 januari.

Lees meer op E.H. Communie.

Begraafplaats H. Willibrord in het zonnetje

De Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) heeft meer dan 600 leden, die gezamenlijk zo’n 2500 begraafplaatsen onder hun hoede hebben. Het ledenbestand bestaat uit beheerders van begraafplaatsen van gemeenten, kerkbesturen of kerkgenootschappen (Rooms Katholiek, Nederlands Hervormd en Joods) en particuliere stichtingen of ondernemingen.

Een van de speerpunten van de LOB is het bevorderen van de kwaliteit die begraafplaatsen leveren. Dat betreft niet alleen de maatschappelijke en ethische betekenis van het begraven, maar ook het praktische, technische, administratieve en bedrijfsmatige beheer en bestuur van de aangesloten begraafplaatsen. Daartoe is ondermeer afgelopen jaar een enquête gehouden onder alle aangesloten begraafplaatsen.

LOB1

Dinsdag jongstleden werd tijdens de Algemene Ledenvergadering, feestelijk het eerste certificaat Kwaliteit Dienstverlening uitgereikt aan onze begraafplaats, die in de enquête het hoogst scoorde onder de kleinere begraafplaatsen. Het certificaat werd uitgereikt door de voorzitter van het LOB (dhr Keizer), aan mevrouw Gerritsen die het dagelijks beheer en de administratie van de begraafplaat verzorgt en de heer Van Elsen van de beheercommissie van de parochiekern H. Willibrord Oegstgeest.