Palmpasen met optocht kinderen

Vandaag, zondag 14 april, vierden we in de kerk Palmpasen. Alle kinderen waren welkom met hun mooi versierde Palmpaasstok. Bij de kerk kregen ze nog het gewijde buxustakje erop. Toen waren alle 30 kinderen klaar voor een optocht (processie) door de kerk. Zo kon iedereen de mooi versierde stokken bewonderen.

Op deze manier herdenken we jaarlijks de intocht van Jezus in Jeruzalem, zittend op een ezel. De mensen gooiden toen palmtakken (en hun jassen) op de grond zodat hij er overheen kon lopen. Ze zwaaiden met palmtakken en riepen: ‘Hosanna!’

Dit jaar stelden op Palmzondag ook de 19 communicanten van dit jaar zichzelf in de kerk aan de parochiegemeenschap voor.

Palmzondag 14 april – optocht met kinderen

Alle kinderen zijn om 10.45 uur van harte welkom aan de achterkant van de kerk (pastorie) met hun kant-en-klare palmpaasstok. Hoe je die maakt en wat alle symbolen betekenen, vind je hier.

Een broodhaantje voor bovenop de stok, koop je bij Bakkerij De Groot in de Kempenaerstraat. Een gewijd buxustakje krijg je van ons.

Aan het begin van de viering lopen de kinderen – onder begeleiding – een processie (optocht) door de kerk. De palmpaasstokken worden vervolgens bij het altaar neergelegd. Na afloop van de mis mogen de kinderen de stokken weer ophalen om ze weg te geven aan iemand die dat nodig heeft. Een zieke, een eenzame oudere, enz.

 

Gezinscatechese 17 maart

 

In Voorschoten is voor alle gezinnen uit de gehele parochie weer een bijeenkomst met aansluitend Eucharistieviering in het kader van de gezinscatechese. Aanvang 9.30 uur. Meer informatie.

 

 

Inluiden Actie Kerkbalans was een feestje

,, Het was gewoon een feestje om dit met elkaar te mogen meemaken.” ,,Wat ontroerend om die kinderen van kinderkoor De Vrolijke Noot daar dat klokkenlied te horen zingen, het is toch de generatie waar we de fakkel aan door moeten geven.” ,,De saamhorigheid lieten we vanmiddag toch goed zien met vertegenwoordigers uit alle parochiekernen van onze parochie van de H. Augustinus.” ,,Ik had dit voor geen euro willen missen. Dit was wat deze middag betreft hier in Katwijk ook een succesverhaal in de Katholieke Kerk.”

Zomaar vier reacties van verschillende aanwezigen bij het diocesane inloopmoment namens de 48 parochies van het bisdom Rotterdam zaterdagmiddag 19 januari van 12.30 – 13.30 uur in de parochiekerk van de H. Joannes de Doper in Katwijk. (meer…)

Diocesaan inluiden Actie Kerkbalans 19 januari

Deze maand vindt het diocesane inluidmoment van het bisdom Rotterdam voor de aftrap van de Actie Kerkbalans 2019 plaats in onze parochie van de H. Augustinus.  Vicaris Tjeerd Visser zal namelijk op 19 januari onder andere om 13.00 uur de klokken gaan luiden in de H. Joannes de Doperkerk in Katwijk. Dat is dus een prachtige aanleiding om er een extra feestelijk inluidmoment van te maken. U bent van harte welkom om dit mee te maken!

(meer…)

Willibrordpenning voor Yvonne van Velzen

Yvonne van Velzen ontving uit handen van diaken Peter Winnubst op Willibrordzondag, 4 november, de Willibrordpenning. Dit is een penning die jaarlijks wordt uitgereikt om een van de betrokken vrijwilligers in de parochie te eren en danken voor alle inzet. Yvonne is al meer dan 20 jaar actief voor de parochie(kern) onder meer in de werkgroepen voor catechese, vormsel, ziekencommunie, contactpersonen en de koffieschenkgroep. Blij en totaal verrast nam ze de erepenning in ontvangst. Met een luid applaus van de gemeenschap als gevolg.

Sinterklaasactie Serve the City Leiden


Serve the City Leiden organiseert sinds 2013 een sinterklaasactie voor kinderen die geen sinterklaascadeautjes van hun ouders kunnen krijgen omdat daar geen geld voor is. Via de Voedselbank, SchuldHulpMaatjes, Vluchtelingenwerk en Rosa-Manus krijgen deze ouders/verzorgers de gelegenheid om hun kind(eren) bij ons aan te melden. Zo zijn we er zeker van dat het op de goede plekken terecht komt.Tegelijkertijd vragen wij mensen om te helpen deze actie tot een succes te maken..

Het gaat om een bijzondere actie voor zo’n 250 kinderen, oftewel 100 gezinnen!

Helpt u ook mee om al deze kinderen een fijne Sinterklaas te bezorgen?
Dat kan door:
– een cadeautje te kopen
– en/of te helpen bij het inpakken of bezorgen.

Inschrijven, meer informatie en een impressie van vorig jaar vindt u bij www.VoorElkaarLeiden.nl/servethecity.

Bij voorbaat onze hartelijke dank en groeten van het kernteam Serve the City Leiden,
Coriëtte van Hoek, Myrthe van Wijk, Aly Boogaard, Annemarie van den Brink, Liezbeth van Voorst, Marieke Breedveld, Arjen Boerman, Lida Dröge en Jan Kruidhof.

 

Zangers gezocht voor kerst-scratch

Dit jaar is er – zoals altijd – een kerstconcert, en wel op 16 december 2018. Wat nieuw is, is dat we een scratch-onderdeel hebben. Daarvoor zoeken we enthousiaste zangers die zelfstandig hun partij kunnen instuderen.

Alle verdere informatie en het aanmeldformulier vindt u via deze link.

 

 

Catechese voor gezinnen

In januari 2019 starten we in onze parochie met een nieuw catecheseproject voor gezinnen. Hiermee hopen we een aanbod te doen aan ouders van nu; ouders die het geloof aan hun kinderen willen doorgeven en ook zelf verlangen naar verdieping en bezinning.

De eerste bijeenkomsten vinden plaats op: 20 januari, 17 maart, 19 mei en 2 juni 2019. 

Meer informatie en aanmelden

 

Paaskaars cadeau 2017 jaar van wijding

De pastoraatgroep heeft besloten de Paaskaars van 2017 aan diaken Peter Winnubst te geven omdat 2017 het jaar van zijn wijding was. U ziet hier Peter Winnubst in zijn nieuwe dalmatiek (diakenmantel) die wij hem als parochiekern cadeau gedaan hebben bij zijn wijding.

Op de foto ziet u ook Franz Straatman, naast Peter. Franz vertelde over de houten orgelpijp die aan het begin van de viering met een donderende klap uit het orgel was gevallen…