Willibrordpenning voor Yvonne van Velzen

Yvonne van Velzen ontving uit handen van diaken Peter Winnubst op Willibrordzondag, 4 november, de Willibrordpenning. Dit is een penning die jaarlijks wordt uitgereikt om een van de betrokken vrijwilligers in de parochie te eren en danken voor alle inzet. Yvonne is al meer dan 20 jaar actief voor de parochie(kern) onder meer in de werkgroepen voor catechese, vormsel, ziekencommunie, contactpersonen en de koffieschenkgroep. Blij en totaal verrast nam ze de erepenning in ontvangst. Met een luid applaus van de gemeenschap als gevolg.

Sinterklaasactie Serve the City Leiden


Serve the City Leiden organiseert sinds 2013 een sinterklaasactie voor kinderen die geen sinterklaascadeautjes van hun ouders kunnen krijgen omdat daar geen geld voor is. Via de Voedselbank, SchuldHulpMaatjes, Vluchtelingenwerk en Rosa-Manus krijgen deze ouders/verzorgers de gelegenheid om hun kind(eren) bij ons aan te melden. Zo zijn we er zeker van dat het op de goede plekken terecht komt.Tegelijkertijd vragen wij mensen om te helpen deze actie tot een succes te maken..

Het gaat om een bijzondere actie voor zo’n 250 kinderen, oftewel 100 gezinnen!

Helpt u ook mee om al deze kinderen een fijne Sinterklaas te bezorgen?
Dat kan door:
– een cadeautje te kopen
– en/of te helpen bij het inpakken of bezorgen.

Inschrijven, meer informatie en een impressie van vorig jaar vindt u bij www.VoorElkaarLeiden.nl/servethecity.

Bij voorbaat onze hartelijke dank en groeten van het kernteam Serve the City Leiden,
Coriëtte van Hoek, Myrthe van Wijk, Aly Boogaard, Annemarie van den Brink, Liezbeth van Voorst, Marieke Breedveld, Arjen Boerman, Lida Dröge en Jan Kruidhof.

 

Zangers gezocht voor kerst-scratch

Dit jaar is er – zoals altijd – een kerstconcert, en wel op 16 december 2018. Wat nieuw is, is dat we een scratch-onderdeel hebben. Daarvoor zoeken we enthousiaste zangers die zelfstandig hun partij kunnen instuderen.

Alle verdere informatie en het aanmeldformulier vindt u via deze link.

 

 

Catechese voor gezinnen

In januari 2019 starten we in onze parochie met een nieuw catecheseproject voor gezinnen. Hiermee hopen we een aanbod te doen aan ouders van nu; ouders die het geloof aan hun kinderen willen doorgeven en ook zelf verlangen naar verdieping en bezinning.

De eerste bijeenkomsten vinden plaats op: 20 januari, 17 maart, 19 mei en 2 juni 2019. 

Meer informatie en aanmelden

 

Paaskaars cadeau 2017 jaar van wijding

De pastoraatgroep heeft besloten de Paaskaars van 2017 aan diaken Peter Winnubst te geven omdat 2017 het jaar van zijn wijding was. U ziet hier Peter Winnubst in zijn nieuwe dalmatiek (diakenmantel) die wij hem als parochiekern cadeau gedaan hebben bij zijn wijding.

Op de foto ziet u ook Franz Straatman, naast Peter. Franz vertelde over de houten orgelpijp die aan het begin van de viering met een donderende klap uit het orgel was gevallen…

 

Groots slotconcert jubileumjaar Gemengd Koor

 

Zondag 11 februari om 14.00 uur is er in de H. Willibrordkerk een groot concert van 3 koren uit de Augustinusparochie. Zij hebben samen een geweldig programma voor deze middag gemaakt, als afsluiting van het jubileumjaar van het diamanten Gemengd Koor. Het concert eindigt met een gezamenlijk optreden. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis.

 

Geef voor je parochie

De voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans zijn ook in Oegstgeest in volle gang. Behalve voor de instandhouding van de kerk en van de pastorale dienstverlening is er geld nodig voor bijvoorbeeld de vervanging van de urnenmuur ofwel columbarium, zoals in de Augustinus van januari werd aangekondigd. Dat gaat ruim 46.000 euro kosten. Dat is inderdaad veel geld, maar hiermee is er straks weer een mooie plek waar mensen graag komen om hun dierbare overledenen te gedenken.

Zoals pastoor Michel Hagen zegt: “Met uw steun bouwt de kerk aan de toekomst om het geloof door te geven aan de volgende generatie.”

Vorig jaar dreigde er aan het einde van het jaar ‘onbalans’ te ontstaan tussen onze inkomsten en onze uitgaven. Vandaar doen wij voor 2018 hierbij een vriendelijke maar dringende oproep voor eigen parochie om een extra impuls te geven aan de Actie Kerkbalans. onze belangrijkste inkomstenbron.

De bijdragen van onze parochianen en van onze donateurs zijn onmisbaar. Zonder uw financiële steun vallen er gaten en komt na verloop van tijd de instandhouding van onze mooie H. Willibrordkerk in gevaar. Daarom doen wij een beroep op uw vrijgevigheid en vragen wij u mee te doen aan de actie Kerkbalans. Dat kan jaarlijks, maar u kunt ons natuurlijk ook voor langere tijd steunen met een gift voor een periode van 5 jaar. Voor uw gift kunt u gebruikmaken van de volgende IBAN-nummers: NL95 RABO 0138 4020 19 t.n.v. Kerkbijdragen H. Willibrord, Oegstgeest en NL45 INGB 0000 0739 00 t.n.v. Kerkbijdragen H. Willibrord, Oegstgeest. Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw gift.

Rabobank Nieuwjaarsconcert in onze kerk

Muziekvereniging Harmonie Katwijk verzorgt zaterdag 20 januari het Rabobank Nieuwjaarsconcert in de H. Willibrordskerk in Oegstgeest. Ook dit jaar belooft het weer een verrassend muzikaal feest te worden met fantastische solisten. De toegang is gratis voor leden van Rabobank. Kaarten zijn te verkrijgen bij het kantoor aan de Lijtweg.

Nieuw columbarium op begraafplaats

Het huidige columbarium, urnenmuur, voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. Een goed columbarium moet een plaats op de begraafplaats zijn waar je graag komt om je dierbaren te gedenken.

Via het parochiebestuur heeft de beheercommissie van onze parochiekern bij het bisdom Rotterdam een verzoek voor een bisschoppelijke machtiging ingediend voor de bouw van een nieuw columbarium op de fundamenten van het huidige columbarium. Deze machtiging is eind oktober 2017 ontvangen.

In de tweede week van januari 2018 zullen, ijs en weder dienende, de werkzaamheden een aanvang nemen.
De bouw duurt ongeveer 12 weken. Oplevering zal zijn rond eind maart, begin april 2018.

Bisschop bij viering voor jongeren

Heel bijzonder… lees snel verder… voor jongeren en jong volwassenen uit de regio is er een lezingencyclus door kapelaan Boris om voor te bereiden op Kerstmis. Onze bisschop heeft spontaan toegezegd om de laatste avond voor zijn rekening te nemen, met als doel ons in te leiden in het jaar van gebed, door hemzelf uitgeroepen. Hij heeft hiervoor last minute ruimte gemaakt in zijn agenda. Laten wij dit ook doen en gebruik maken van deze unieke kans. Woensdag 20 december. H. Willibrord kerk te Oegstgeest. Aanvang 19.00 met Eucharistieviering waarin de bisschop voor gaat. Aansluitend is de inleiding door onze bisschop.