Geen vieringen na 17.00 uur

Advent en Kerstmis in de parochie H. Augustinus  (Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar)

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.
Het besluit om met Kerstmis na 17.00 uur geen publieke vieringen toe te staan gaat de bisschoppen zeer aan het hart. Zij herhalen dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn. Zij willen met hun besluit een massale beweging van mensen die tegelijk naar de kerstnachtvieringen zouden gaan, voorkomen.
Ook het pastoraal team gaat dit besluit zeer aan het hart. We hopen en bidden dat we toch snel weer in een normale situatie komen waar we iedereen welkom kunnen heten die naar de kerk wil komen.
Het besluit van de bisschoppen heeft met ingang van 1 december 2021 de volgende praktische consequenties voor de parochie H. Augustinus. Ze gelden zolang deze maatregelen van kracht zijn.
—————————–
De doordeweekse Missen op donderdagavond in Voorschoten en op vrijdagavond in de Willibrordus Wassenaar vervallen.
Rozenkrans en Aanbidding na 17.00u vervallen.
De zaterdagavondvieringen in Katwijk en Oegstgeest vervallen.
De zaterdagavondviering in de St. Jozef wordt vervroegd naar 16.00u.
—————————–
Op Kerstavond zullen er geen vieringen zijn.
Wel zal er 24 december om 15.00u een gezinsviering zijn in de St. Willibrordus Wassenaar. Deze kunt u bijwonen. Van tevoren aanmelden wordt wel gevraagd.
Ook zal er 24 december om 15.00u een gezinsviering zijn in de H. Joannes de Doper Katwijk. Deze kunt u bijwonen. Van tevoren aanmelden wordt wel gevraagd.
Deze van tevoren opgenomen gezinsvieringen zullen om 19.00u  voor de hele parochie H. Augustinus via de stream worden uitgezonden.

Om 15.00u zal in de  H. Willibrord Oegstgeest de Eucharistie van de nachtmis gevierd worden. Deze kunt u bijwonen. Van tevoren aanmelden wordt wel gevraagd.
Om 21.00u zal deze van tevoren opgenomen Nachtmis voor de hele parochie H. Augustinus via de stream worden uitgezonden.
———————————–
Eerste Kerstdag 25 december zijn de vieringen zoals vermeld in het parochieblad en op de website. Voor deze vieringen dient u zich van tevoren aan te melden.
9.30 u Katwijk
9.30 u St.Jozef
9.30 u Willibrordus Wassenaar
11.00u Oegstgeest
11.00u Voorschoten
11.00u De Goede Herder

Lees meer

Livestream

De linkjes voor de komende livestream-vieringen.
Zondag 14 nov. 09:30 uur Katwijk: https://youtu.be/Oec7sBGT7b4
Vrijdag 19 nov. 19:00 uur Katwijk, concert Kinderkoor: https://youtu.be/qKko3S0cJUk
Zondag 21 nov. 11:00 uur Voorschoten: https://youtu.be/VL3emlB_0rA
Zondag 28 nov. 11:00 uur Voorschoten: https://youtu.be/mNgManJjnpQ

Willibrord op bezoek

Op Willibrordzondag (7 november) kwam tijdens de preek de H. Willibrord ons een bezoek brengen.

Hoogaltaar in gebruik genomen

Op zaterdag 6 november 2021 is het hoogaltaar door bisschop Van den Hende in een plechtige eucharistieviering in gebruik genomen.

————————————————————

Privacy Verklaring

In bepaalde situaties is het voor parochies verplicht informatie over verwerking van persoonsgegevens schriftelijk ter beschikking te stellen. Dit geldt in alle gevallen wanneer personen (voor het eerst) worden opgenomen in de R.-K. ledenadministratie. In onderstaande situaties moet bijvoorbeeld aan de betreffende personen een privacyverklaring worden verstrekt(dit kan ook digitaal, bijvoorbeeld via e-mail):

 • Aan ouders van een dopeling bij de aanmelding voor het sacrament van het Doopsel;
 • Aan volwassenen bij de registratie van de opname in het catechumenaat;
 • Aan de huwelijkskandidaat(aten) indien hij of zij niet is ingeschreven in de
  ledenadministratie van de R.-K. Kerk;
 • Aan contactpersonen opgenomen in het nabestaanden en/of begraafplaatsregister
  (grafrechten) indien de contactpersoon niet is ingeschreven in de ledenadministratie
  van de R.-K. Kerk.
 • Aan de vrijwilliger, indien de vrijwilliger niet is ingeschreven in de ledenadministratie
  van de R.-K. Kerk.

De gehele privacy verklaring kun je hier downloaden.

Livestream Willibrordzondag

Zondag 7 november is het Willibrordzondag en traditioneel wordt dan de eucharistie extra feestelijk gevierd.

U kunt deze viering ook vanuit huis meebeleven via livestream: https://youtu.be/9fKu8VUq458

Kozakkenkoor in Katwijk

Het 175-jarig jubileum van de parochie van de H. Joannes de Doper in Katwijk wordt ook muzikaal gevierd. Op uitnodiging van de organiserende evenementencommissie zingt het Oeral Kozakkenkoor o.l.v. de alom bekende Gregor Bak zondag 7 november om 16.00 uur in de katholieke kerk. De toegang is gratis en de kerkdeuren aan de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn gaan om 15.30 uur open. Aanmelden vooraf is verplicht bij het e-mailadres r.hulmer@casema.nl. Deze bruisende parochiekern gaat vol vertrouwen de toekomst tegemoet, ook muzikaal. Komt u ook?

Meer informatie

Livestream Allerheiligen

Op 1 november komt de livestream van de eucharistieviering van Allerheiligen vanuit onze kerk in Oegstgeest.

Klik op: https://youtu.be/cwupTaIobak

Livestream zondag 31 oktober

Op zondag 31 oktober kunt u de eucharistieviering vanuit Katwijk via livestream volgen. Aaanvang 09:30 uur.

Klik op: https://youtu.be/m3WwFKUpYEo

Livestream 17 en 24 oktober

Op 17 en 24 oktober om 11:00 uur zal de eucharistieviering vanuit de Laurentiuskerk in Voorschoten via livestream te volgen zijn.
Klik op: 

17 Okt. Klik op https://youtu.be/9wXniLBP3_k

24 Okt. Klik op https://youtu.be/cIzUaPQ7HAM