Livestream 19 september

Op 19augustus om 11:00 uur zal de eucharistieviering vanuit onze H. Willibrordkerk via livestream te volgen zijn.
Klik op: https://youtu.be/qnUbpzCGYoU

Kerkbalans

De Actie Kerkbalans 2021 is halverwege het jaar. Al veel leden van onze parochiekern hebben positief gereageerd door een bijdrage te storten op de daarvoor bestemde kerkbijdragen-rekening van H. Willibrord.
Zoals u op de thermometer kunt zien, is de stand € 79.273 (per 30-06). Dat is 75% van het gestelde streefbedrag. Deze fraaie tussenstand ligt ruim € 4.000 voor op de tussenstand (per 30-06) van het vorig jaar.
Wij zijn allen die al hebben bijgedragen heel dankbaar! Maar… we zijn er nog niet. Er is nog € 25.727 (=25%) nodig om het streefbedrag van € 105.000 te bereiken.
De inkomsten uit de Actie Kerkbalans zijn echt hard nodig om de jaarlijkse exploitatie van onze parochiekern rond te krijgen. Zonder de kerkbijdragen en de giften van onze leden kunnen wij niet voortbestaan. Daarom blijft uw bijdrage onmisbaar om parochiekern H. Willibrord vitaal te houden.
In de ‘OKe’ en ‘De Augustinus’ heeft u kunnen lezen over de plannen die voor onze kerk op stapel staan (zoals: herinrichten en opknappen van de kerkzaal; mogelijk het bouwen van een multifunctionele, energiebesparende ruimte ten behoeve van de kerkgemeenschap en de Oegstgeester gemeenschap in brede zin). Daar zijn vooral reserveringen en geoormerkte gelden voor beschikbaar, zodat die niet op de bekostiging van de jaarlijkse exploitatie zullen drukken. Mogen we op u rekenen? Alvast bedankt!
Beheercommissie H. Willibrord Oegstgeest

Presentatie pastor Kees van Vliet

Uitnodiging

Het bestuur van de parochie H. Augustinus heeft de eer u uit te nodigen voor de presentatie van het nieuwe lid van ons Pastoraal Team, de zeereerwaarde heer dr. C.T.M. van Vliet. De presentatie zal plaatsvinden tijdens de Eucharistieviering op zaterdagavond 11 september 2021 om 19.00 uur in de H. Laurentiuskerk te Voorschoten (Leidseweg 98) door bisschoppelijk vicaris de hoogeerwaarde heer A.J. van Deelen.
De receptie is aansluitend vanaf ongeveer 20.00 uur in het naast de kerk gelegen Bondsgebouw (Leidseweg 100). Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Wilt u zich aan-/afmelden bij: secretariaat@parochie-augustinus.nl (alleen nodig voor de kerkdienst).

Livestream 29 augustus

Op 29 augustus om 11:00 uur zal de eucharistieviering vanuit H. Laurentius Voorschoten via livestream te volgen zijn.
Klik op: 

https://youtu.be/NQt8_RlsCr4

Livestream 22 augustus

Op 22augustus om 11:00 uur zal de eucharistieviering vanuit onze H. Willibrordkerk via livestream te volgen zijn.
Klik op: https://youtu.be/qnUbpzCGYoU

Wijziging kerkinterieur

In het linkermenu vindt u de link naar de nieuwe pagina kerkinterieur.
U vindt er informatie over wat er allemaal in ons kerkgebouw gaat veranderen en u kunt de voortgang van de werkzaamheden in onze kerk volgen.

Livestream 15 augustus

Op 15 augustus om 11:00 uur zal de eucharistieviering vanuit H. Laurentius Voorschoten via livestream te volgen zijn.
Klik op: https://youtu.be/6cPOAh0Y0p8

Livestream 8 augustus

Op 8 augustus om 09:30 uur zal de eucharistieviering vanuit H. Joannes de Doper Katwijk via livestream te volgen zijn.
Klik op: https://youtu.be/5NKOEqJ2D6E

Livestream 1 augustus

Op 1 augustus om 09:30 uur zal de eucharistieviering vanuit St. Willibrordus Wassenaar via livestream te volgen zijn.
Klik op: https://youtu.be/ewvkIxbVKRg

Versoepelingen

Hieronder vindt u de nieuwste afspraken in onze kerk, die volgen uit de richtlijnen van de bisschoppen per 26 juni jl.

  • Omdat we zoals vorige zomer gebleken is, onder het maximum aantal toegestane kerkgangers blijven (voor de H. Willibrordkerk in Oegstgeest geldt een maximum van 87) is reserveren vooraf niet meer nodig.
  • Wel is er een registratie met naam en tel.nr. bij de ingang van de kerk.
  • Reserveren is nog wel nodig als we verwachten boven deze aantallen te komen. De anderhalve meter afstand blijft namelijk gelden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een bijzondere viering als de viering op 11 juli van het 175 jarig bestaan van de Joannes de Doper in Katwijk
  • De 1,5 meter afstand moeten we blijven waarborgen (looproutes en zitplaatsen)
  • Ook blijft het ontsmetten van uw handen verplicht voordat u ter communie gaat.
  • Mondkapjes hoeven niet meer gedragen te worden.
  • Koren mogen met maximaal 12 zangers zingen. Samenzang is niet toegestaan. Dit betekent dat de vaste gezangen (Gloria, Sanctus en Agnus Dei) gebeden worden.
  • Communie uitreiken blijft zoals we dat afgelopen tijd hebben gedaan, met hostietang en scherm

Bij alle activiteiten in het kerkgebouw geldt dat we de richtlijnen van het RIVM in acht (moeten) nemen.