Groots slotconcert jubileumjaar Gemengd Koor

 

Zondag 11 februari om 14.00 uur is er in de H. Willibrordkerk een groot concert van 3 koren uit de Augustinusparochie. Zij hebben samen een geweldig programma voor deze middag gemaakt, als afsluiting van het jubileumjaar van het diamanten Gemengd Koor. Het concert eindigt met een gezamenlijk optreden. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis.

 

Geef voor je parochie

De voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans zijn ook in Oegstgeest in volle gang. Behalve voor de instandhouding van de kerk en van de pastorale dienstverlening is er geld nodig voor bijvoorbeeld de vervanging van de urnenmuur ofwel columbarium, zoals in de Augustinus van januari werd aangekondigd. Dat gaat ruim 46.000 euro kosten. Dat is inderdaad veel geld, maar hiermee is er straks weer een mooie plek waar mensen graag komen om hun dierbare overledenen te gedenken.

Zoals pastoor Michel Hagen zegt: “Met uw steun bouwt de kerk aan de toekomst om het geloof door te geven aan de volgende generatie.”

Vorig jaar dreigde er aan het einde van het jaar ‘onbalans’ te ontstaan tussen onze inkomsten en onze uitgaven. Vandaar doen wij voor 2018 hierbij een vriendelijke maar dringende oproep voor eigen parochie om een extra impuls te geven aan de Actie Kerkbalans. onze belangrijkste inkomstenbron.

De bijdragen van onze parochianen en van onze donateurs zijn onmisbaar. Zonder uw financiële steun vallen er gaten en komt na verloop van tijd de instandhouding van onze mooie H. Willibrordkerk in gevaar. Daarom doen wij een beroep op uw vrijgevigheid en vragen wij u mee te doen aan de actie Kerkbalans. Dat kan jaarlijks, maar u kunt ons natuurlijk ook voor langere tijd steunen met een gift voor een periode van 5 jaar. Voor uw gift kunt u gebruikmaken van de volgende IBAN-nummers: NL95 RABO 0138 4020 19 t.n.v. Kerkbijdragen H. Willibrord, Oegstgeest en NL45 INGB 0000 0739 00 t.n.v. Kerkbijdragen H. Willibrord, Oegstgeest. Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw gift.

Rabobank Nieuwjaarsconcert in onze kerk

Muziekvereniging Harmonie Katwijk verzorgt zaterdag 20 januari het Rabobank Nieuwjaarsconcert in de H. Willibrordskerk in Oegstgeest. Ook dit jaar belooft het weer een verrassend muzikaal feest te worden met fantastische solisten. De toegang is gratis voor leden van Rabobank. Kaarten zijn te verkrijgen bij het kantoor aan de Lijtweg.

Nieuw columbarium op begraafplaats

Het huidige columbarium, urnenmuur, voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. Een goed columbarium moet een plaats op de begraafplaats zijn waar je graag komt om je dierbaren te gedenken.

Via het parochiebestuur heeft de beheercommissie van onze parochiekern bij het bisdom Rotterdam een verzoek voor een bisschoppelijke machtiging ingediend voor de bouw van een nieuw columbarium op de fundamenten van het huidige columbarium. Deze machtiging is eind oktober 2017 ontvangen.

In de tweede week van januari 2018 zullen, ijs en weder dienende, de werkzaamheden een aanvang nemen.
De bouw duurt ongeveer 12 weken. Oplevering zal zijn rond eind maart, begin april 2018.

Bisschop bij viering voor jongeren

Heel bijzonder… lees snel verder… voor jongeren en jong volwassenen uit de regio is er een lezingencyclus door kapelaan Boris om voor te bereiden op Kerstmis. Onze bisschop heeft spontaan toegezegd om de laatste avond voor zijn rekening te nemen, met als doel ons in te leiden in het jaar van gebed, door hemzelf uitgeroepen. Hij heeft hiervoor last minute ruimte gemaakt in zijn agenda. Laten wij dit ook doen en gebruik maken van deze unieke kans. Woensdag 20 december. H. Willibrord kerk te Oegstgeest. Aanvang 19.00 met Eucharistieviering waarin de bisschop voor gaat. Aansluitend is de inleiding door onze bisschop.

Vacature secretariaat

Wij zoeken een medewerk(st)er voor het secretariaat. Het gaat om 12 uur, op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12.30 uur. Een verantwoordelijke spilfunctie met organisatorische, administratieve en secretariële werkzaamheden. Het functieprofiel en alle details vindt u hier. Solliciteren kan tot 26 januari 2018.

Kerstconcert Gemengd Koor

Op zondag 17 december bent u weer van harte welkom bij het kerstconcert met samenzang van het Gemengd Koor St. Willibrord, onder leiding van dirigent Mijke de Ru. Behalve met traditionals en Christmas Carols van Rutter laat het koor u kennis maken met mooie, lyrische kerstsongs van hedendaagse componisten als Dan Forrest,Morten Lauridsen en William Todd.

Medewerking verlenen: Martin Gordijn, orgel/piano, Nick Scholten, harp, en Hieke van Hoogdalem, cello.

Plaats: H. Willibrordkerk Oegstgeest

Tijd: 20.00 uur

Toegang gratis, collecte bij de uitgang

Willibrordpenning voor Chantal de Bree

Chantal de Bree ontving zondag 12 november jl. de Willibrordpenning uit handen van pastoor Michel Hagen. Pastoraatgroep en Beheercommissie hadden haar voorgedragen voor deze penning, met oorkonde, als blijk van waardering en dank voor haar jarenlange inzet voor de parochie. Zo was zij ooit lid van een denktank die zich bezon op de toekomst van de parochie. Tot op heden is Chantal vrijwilliger bij de kinderwoorddienst op zondag. Zij stond aan de wieg van de werkgroep Kind in de kerk, bedoeld om de kinderen in de kerk letterlijk en figuurlijk meer aandacht te schenken. Ook voor praktische hand- en spandiensten kan de parochiekern van de H. Willibrord altijd een beroep op Chantal doen.

Interview Peter Winnubst in Leidsch Dagblad

Journaliste Miep Smitsloo schreef een uitvoerig artikel naar aanleiding van een interview met Peter Winnubst, gepubliceerd in het Leidsch Dagblad van 11 november 2017. Als u klikt op de afbeelding kunt u het artikel lezen.

Vacatures

Vacature secretarieel medewerk(st)er

H. Willibrord Oegstgeest, 12 uur per week (betaalde functie)

Profiel:

De secretarieel medewerk(st)er heeft in de organisatie van de H. Willibrordkerk in Oegstgeest een spilfunctie. Als duizendpoot houdt hij/zij zich bezig met de secretariële, organisatorische en administratieve invulling van het secretariaat van deze parochiekern die deel uitmaakt van de Augustinusparochie (Katwijk, Voorschoten, Wassenaar en Oegstgeest). De doelgroepen zijn de parochianen uit Oegstgeest (en directe omgeving), de vele vrijwilligers die werkzaam zijn in bijvoorbeeld de pastoraatgroep, beheercommissie en diverse werkgroepen en koren en natuurlijk bezoekers/passanten.

Als gastvrouw ontvangt de secretarieel medewerk(st)er alle bezoekers en gebruikers van de pastorie met een warme, open houding en uitstraling. Vanuit een goed overzicht beheert en controleert hij/zij de agenda’s en het gebruik van de ruimtes en zorgt voor de bevoorrading van kantoor- en consumptieartikelen. Als spil tussen pastoraal team, vrijwilligers/werkgroepen en parochianen legt de secretarieel medewerk(st)er met zijn/haar sociale vaardigheden verbindingen en signaleert hij/zij waar organisatorische hulp nodig is. Vanuit een vriendelijke, maar assertieve houding werkt hij/zij goed en graag samen. Daarnaast beheert hij/zij de administratie van de diverse parochiebestanden en het secretariaat zelfstandig en beheert de (vertrouwelijke) persoonsgegevens. De secretariële en administratieve werkzaamheden worden deels handmatig en deels via moderne apparatuur uitgevoerd. Alle werkzaamheden vragen om uitvoering met grote accuratesse. De secretarieel medewerk(st)er onderhoudt nauw contact met de locatiereferent (de diaken), de leden van het pastoraal team en de leden van de pastoraatgroep. Voor zaken die de totale parochie aangaan, heeft de medewerk(st)er te maken met sturing vanuit het centrale parochiesecretariaat. Hij/zij neemt deel aan de maandelijkse avondvergadering van de pastoraatgroep. Hiërarchisch valt het secretariaat onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter van de beheercommissie en daarmee onder het parochiebestuur.

Werkzaamheden / verdere details functie:

 • Op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig van 08.30 – 12.30 uur;
 • Functioneren als gastvrouw voor de ontvangst van personen en groepen in de pastorie;
 • Informatie geven mondeling aan de deur, via telefoon, post en/of e-mail;
 • Verwerken van inkomende en uitgaande post;
 • Algemene informatie communiceren aan betrokkenen;
 • Coördinatie en uitvoering van administratie en registratie persoonsgegevens en misintenties;
 • Coördinatie van opstellen en afdrukken van liturgieboekjes;
 • Scannen van documenten en rapporten in DocBase;
 • Administreren van gegevens van de sacramentele bedieningen;
 • Bijhouden voorraad kantoor- en consumptieartikelen.

Functie-eisen:

 • Sterke verbondenheid met de R.K.-kerk;
 • Algemene secretariële werkervaring in een spilfunctie;
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • Goed kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie
 • Organisatietalent;
 • Verantwoordelijkheidsgevoel en accuratesse;
 • Open en respectvol, gastvrije en sociale instelling;
 • Praktisch, stressbestendig, initiatiefrijk en proactief;
 • Bereidheid om nieuwe (computer)systemen snel aan te leren;
 • In staat goed zelfstandig te werken en prioriteiten te stellen;
 • In staat prettig samen te werken.

Sollicitatiebrieven kunnen tot 26 januari 2018 worden gericht aan: Mr. Anne Goud, Secretaris Beheercommissie, Parochiekern H. Willibrord Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest. E-mail: pastorie@willibrordoegstgeest.nl

Vacature vrijwilligers:

In onze parochiekern zijn er enkele groepen vrijwilligers die op gezette tijden parochianen bezoeken. De ‘attentiegroep’ brengt een attentie bij mensen die 80, 85, 90 jaar enz. worden. De ‘bloemengroetgroep’ brengt elke zondag een bloemetje bij iemand of bij een gezin waar ofwel  troost nodig is of waar een heuglijk feit wordt gevierd.

Beide groepen hebben dringend behoefte aan uitbreiding. Het is niet alleen dankbaar werk, maar het is ook heel bijzonder: je komt bij mensen thuis op een moment waarop aandacht vanuit onze geloofsgemeenschap heel erg gewaardeerd wordt.

Voor nadere informatie en voor aanmelding kunt u terecht bij het secretariaat: parochie@willibrordoegstgeest.nl of bij Els van Leuken, lid pastoraatgroep.