Collecte via app

Geven tijdens livestream vieringen, eenvoudig, snel en veilig via een app

In de Goede Week kunt u alle vieringen via livestream thuis volgen. Wie thuis een viering live meebeleeft, kan dan via de GivT-app meedoen met de digitale collecte. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn!

Hoe werkt GivT?

Om te geven met GivT heeft u een smartphone (of iPhone) nodig, waarop de app van GivT geïnstalleerd moet worden. Neemt u daarom thuis even de tijd en download de GivT app (www.GivTapp.net/cloud) uit de App Store of Google Play. U registreert vervolgens uw e-mailadres en een wachtwoord, dan kunt u al geven.

(meer…)

Zondag 5 april live stream vanuit Oegstgeest

De viering van Palmzondag 5 april kunt u live volgen met beeld en geluid via YouTube-kanaal:  https://youtu.be/1TDpSYh6urk

In de Goede Week kunt u eveneens de vieringen met beeld en geluid volgen via internet. Dat kan via een andere link, die nog bekend wordt gemaakt via deze website. Hieronder vindt u alvast de tijdstippen en voorgangers:

 

5 april                10.00 uur Palmzondag                                     Kapelaan + diaken Winnubst

9 april                19.00 uur Witte Donderdag                              Pastoor + diaken Brink

10 april             15.00 uur Kruisweg                                           Diaken Winnubst + pastoor

                         19.00 uur Kruishulde                                         Kapelaan

11 april              21.30 uur Paaswake                                         Kapelaan en diaken Brink

12 april              10.00 uur  Eerste paasdag                               Pastoor + diaken Winnubst

 

Geloven is vertrouwen

Ter bemoediging vindt u hieronder de preek van pastoor Franken van 29 maart

 

De coronacrisis. Hoe lang gaat dit allemaal duren? Het is een en al onzekerheid.

Er is een tekenfilmpje, een cartoon die circuleert. Een aantal mensen zit in een vliegtuig. Ze zijn op weg naar hun bestemming. Alles onder controle. Een stem klinkt over de intercom. “Mijn naam is Janssen . Ik ben uw gezagvoerder. Ik werk vandaag vanuit huis.”

Iedereen springt in paniek overeind. Er is geen piloot in de cockpit.

Dat lijkt het gevoel om ons heen. We zijn ons normale leven kwijt. We vliegen zonder piloot. Dat vinden we niet fijn. Er is veel onzekerheid. En angst. Je proeft veel angst om je heen. Iemand zei: “Er lijkt nog een ander virus te zijn. Wat zich even snel of nog sneller verspreidt als het coronavirus. Het virus van de angst.”

Hoe ga je om met  angst?

Is er iets wat daartegen helpt ?

Kan geloven daarbij helpen?

Daarover gaat het vandaag. Wat geloven hier betekent en hoe dat dan werkt.

 

(meer…)

Zondag 29 maart viering via internet (live stream)

Aanstaande zondag 29 maart kunt u de de H. Mis met beeld en geluid volgen via internet.
Het aanvangstijdstip van de viering is 10.00 uur.
Dit kan via het YouTube kanaal: https://youtu.be/NxePO6tbSis of via Facebook: https://www.facebook.com/H.Augustinusparochie/

Wij verzoeken u zeer dringend niet in te loggen via de website van de parochiekern H. Joannes de Doper ter voorkoming van de overbelasting van de site! Dat moeten we met elkaar zien te voorkomen. Bij voorbaat veel dank voor uw medewerking.

U kunt tijdens de viering ook vanuit huis meedoen met de collecte door te geven met uw smartphone via de Givt-app. In de Givt-app vindt u in de ‘Lijst’ voor onze parochie alleen ‘Augustinus Parochie, Katwijk’. (zie de bijlage met de instructie om alvast de app te downloaden)

Katwijk was recent al met deze app om digitaal te collecteren gestart.

De andere parochiekernen zijn geadviseerd om deze app. ook te implementeren, maar zover is het nog niet. Om vanuit huis mee te doen met digitale collecte van 29 maart verzoeken wij u te geven aan ‘Augustinus Parochie, Katwijk’. We zijn tenslotte samen één parochie en geven is ook verbonden zijn met elkaar!

Namens het crisisteam en het pastoraal team,
Pastoor Rochus Franken

 

Persbericht

Nieuw persbericht voor de parochie H. Augustinus n.a.v. de nieuwe richtlijnen van de bisschoppen van 24 maart 2020.

Op 23 maart hebben de bisschoppen, alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelastDit heeft de volgende concrete gevolgen voor onze parochie.

a) Liturgische vieringen in het weekeinde en in de Goede Week.

De bisschoppen schrijven: “Besloten vieringen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren en zonder de deelname van andere gelovigen. De kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.”

Voorlopig zal elke zondag om 10.00 uur in de parochie H.Augustinus in besloten kring  Eucharistie gevierd worden, afwisselend in steeds een andere parochiekern. De bisschoppen vragen dat daar alleen de strikt noodzakelijke mensen bij zijn; daarom zullen bij onze zondagsvieringen slechts één priester, één cantor/organist en één opname technicus aanwezig zijn. (meer…)

Hoe blijven we samen kerk tijdens Coronacrisis

Hieronder vindt u de brief van pastoor Rochus Francken, namens het crisisteam van onze parochie. Daarin staan belangrijke mededelingen over:

  • live uitzending (streaming) van wekelijkse viering via internet
  • de vieringen op Palmzondag, in de Goede Week en Pasen
  • alle andere liturgische momenten en zaken

 

Beste parochianen van de parochie H. Augustinus,

Op vrijdag 13 maart maakten de Nederlandse bisschoppen bekend dat alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen tot 31 maart worden afgelast. Maandagavond 16 maart sprak premier Rutte het land op televisie toe over de coronacrisis. Duidelijk wordt dat een reële kans aanwezig is dat de crisis langer gaat duren. Inmiddels is bekend geworden dat ook de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen, dit jaar worden afgelast.

Om deze reden is in de parochie H. Augustinus een crisisteam geformeerd. Het team bestaat, naast de pastoor, de secretaris van het parochiebestuur en de webmaster, uit één vertegenwoordiger van elk dorp. De bedoeling is dat dit crisisteam zaken gaat regelen die op ons afkomen door de coronacrisis. Veel is nog onzeker. Zij zal daarover ook communiceren met de parochie en proberen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden.

(meer…)

Geen vieringen in het weekend

Op zaterdag en zondag zijn er in ieder geval tot en met 31 maart geen vieringen in de H. Willibrordkerk Oegstgeest, vanwege de situatie m.b.t. het coronavirus. We volgen daarmee het Bisdom Rotterdam.
Klik hier voor meer informatie. 

Huispaaskaars

Evenals vorige jaren kunt u via de parochie weer een huispaaskaars aanschaffen
De huispaaskaars is 30 cm hoog, heeft een doorsnede van 8 cm en is een verkleinde uitvoering van de paaskaars, die voor de kerk gekozen werd. De prijs bedraagt € 27,00.

Als u geïnteresseerd bent, wilt u dit dan uiterlijk zondag 15 maart melden in de sacristie na afloop van de zondagsviering of via ons secretariaat <pastorie@willibrordoegstgeest.nl>
Betaling op NL 69 RABO 0138 4007 41 of contant in de sacristie.

Uitnodiging installatie pastoor Franken 8 maart

Het bestuur van parochie H. Augustinus heeft de eer u uit te nodigen voor de installatie tot pastoor van onze parochie van de zeereerwaarde heer pastoor R.J.W. Franken. De installatie zal plaatsvinden in de Eucharistieviering op zondag 8 maart 2020 om 11.00 uur in de H. Willibrordkerk te Oegstgeest (Rhijngeesterstraatweg 35) door bisschoppelijk vicaris de hoogeerwaarde heer A.J. van Deelen. De receptie is aansluitend vanaf ongeveer 12.30 uur in het naast de kerk gelegen La France (Rhijngeesterstraatweg 43). Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. R.S.V.P. secretariaat@parochie-augustinus.nl  (meer…)

Foto’s afscheid pastoor Hagen

Hieronder ziet u een paar foto’s die gemaakt zijn door fotograaf Erik Flikkenschild tijdens het afscheid van pastoor Michel Hagen op 1 maart jl.