Livestream 16 en 23 januari

De livestream kom op 16 en 23 januari 09:30 uur uit de Joannes de Doper uit Katwijk.

U kunt de eucharistieviering volgen via: https://joannesdedoperkatwijk.nl/live2

—————–

Aamelden

Januari 2022

Nog steeds geldt dat u zich moet aanmelden voor de weekend-vieringen.
U kunt zich tot donderdag 12:00 uur aanmelden:
E-mail: pastorie@willibrordoegstgeest.nl
Telefonisch: 071 – 517 53 04

Lees alle actuele corona-huisregels

Livestream

Op de eerste 2 zondagen in 2022 worden de eucharistievieringen gestreamd vanuit de H. Laurentius Voorschoten.
2 jan : Driekoningen              https://youtu.be/PMpFJK3b52k
9 jan : Doop van de Heer     https://youtu.be/QORg4mLnQ14

Livestream met Kerstmis

Vrijdag 24 december
– De gezinsviering uit Joannes de Doper Katwijk is vanaf 19:00 uur te zien via:
https://youtu.be/jeI5Rwc_wmk
– De gezinsviering uit St Willibrordus Wassenaar is vanaf 19:00 uur te zien via:
https://bit.ly/gezinskerk-kerstmis2021
– De Kerstnachtviering uit H. Willibrord Oegstgeest is ‘s avonds te zien via:
https://youtu.be/VvXnAWLw7q0

——————-

Zondag 26 december
– De eucharistieviering op 2de Kerstdag uit Oegstgeest wordt live gestreamd om 11:00 uur: https://youtu.be/GXDsjTKRHOw

—————————-

Aanscherping coronamaatregelen

Naast de eerder afgekondigde maatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk, hebben de bisschoppen besloten tot nog verdere aanscherping in verband met de afgekondigde lockdown per 19 december.
Begin december werden al de publieke vieringen na 17.00 uur geschrapt en daarmee ook alle publieke kerstnachtvieringen om zo op kerstavond een massale beweging van kerkgangers te voorkomen. Nu kondigen de bisschoppen aan dat bij de publieke vieringen voor 17.00 uur nog slechts vijftig aanwezigen mogen zijn.

(meer…)

Kerstboodschap R.K. Bisschoppen 2021

‘Tussen de donkere wolken van de coronapandemie is er licht’

De Rooms-Katholieke bisschoppen van Nederland publiceren op woensdag 15 december een boodschap voor Kerstmis. In verband met de coronamaatregelen kunnen de kerstdagen niet worden gevierd met grote bijeenkomsten maar, schrijven de bisschoppen, ‘wel kunnen we daardoor aandacht geven aan de volle betekenis van Kerstmis: de komst van Christus in ons leven en in de wereld. “Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer” (Lucas 2:11).’
————————–
‘Tussen de donkere wolken van de coronapandemie is er licht. We zien dat overal om ons heen’, zeggen de bisschoppen. ‘Tijdens de pandemie staan mensen op om anderen te helpen. Ze kunnen zo getuigen van Christus’ licht, liefde en vrede, zoals de engelen in de Kerstnacht: “Eer aan God in den Hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft” (Lucas 2:14).’

(meer…)

Verdiepingsavond over de Advent

Op woensdagavond 15 december wordt in Oegstgeest een Verdiepingsavond over de Advent aangeboden.
Pastor van Vliet zal een voordracht houden en zal vervolgens met alle deelnemers in gesprek gaan. Vanwege corona zal dit per ZOOM gebeuren. Iedereen is welkom.
U kunt erover lezen in het nieuwe nummer van de Augustinus op pag. 8. Daar vindt u ook de gegevens m.b.t. de aanmelding.

Adventsviering

Met Gemengd Koor St. Willibrord

Op zondagmiddag 19 december 2021 om 15:00 uur vindt in de H. Willibrordkerk Oegstgeest een Adventsviering plaats.
Het Gemengd Koor St. Willibrord zal deze viering opluisteren met toepasselijke gezangen.

Vanwege het beperkt aantal beschikbare plaatsen is aanmelden vooraf verplicht.
E pastorie@willibrordoegstgeest.nl
T 071 517 53 04

De viering zal ook via livestream te volgen zijn:
https://youtu.be/HXeFrVSRepI

Geen vieringen na 17.00 uur

Advent en Kerstmis in de parochie H. Augustinus  (Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar)

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.
Het besluit om met Kerstmis na 17.00 uur geen publieke vieringen toe te staan gaat de bisschoppen zeer aan het hart. Zij herhalen dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn. Zij willen met hun besluit een massale beweging van mensen die tegelijk naar de kerstnachtvieringen zouden gaan, voorkomen.
Ook het pastoraal team gaat dit besluit zeer aan het hart. We hopen en bidden dat we toch snel weer in een normale situatie komen waar we iedereen welkom kunnen heten die naar de kerk wil komen.
Het besluit van de bisschoppen heeft met ingang van 1 december 2021 de volgende praktische consequenties voor de parochie H. Augustinus. Ze gelden zolang deze maatregelen van kracht zijn.
—————————–
De doordeweekse Missen op donderdagavond in Voorschoten en op vrijdagavond in de Willibrordus Wassenaar vervallen.
Rozenkrans en Aanbidding na 17.00u vervallen.
De zaterdagavondvieringen in Katwijk en Oegstgeest vervallen.
De zaterdagavondviering in de St. Jozef wordt vervroegd naar 16.00u.
—————————–
Op Kerstavond zullen er geen vieringen zijn.
Wel zal er 24 december om 15.00u een gezinsviering zijn in de St. Willibrordus Wassenaar. Deze kunt u bijwonen. Van tevoren aanmelden wordt wel gevraagd.
Ook zal er 24 december om 15.00u een gezinsviering zijn in de H. Joannes de Doper Katwijk. Deze kunt u bijwonen. Van tevoren aanmelden wordt wel gevraagd.
Deze van tevoren opgenomen gezinsvieringen zullen om 19.00u  voor de hele parochie H. Augustinus via de stream worden uitgezonden.

Om 15.00u zal in de  H. Willibrord Oegstgeest de Eucharistie van de nachtmis gevierd worden. Deze kunt u bijwonen. Van tevoren aanmelden wordt wel gevraagd.
Om 21.00u zal deze van tevoren opgenomen Nachtmis voor de hele parochie H. Augustinus via de stream worden uitgezonden.
———————————–
Eerste Kerstdag 25 december zijn de vieringen zoals vermeld in het parochieblad en op de website. Voor deze vieringen dient u zich van tevoren aan te melden.
9.30 u Katwijk
9.30 u St.Jozef
9.30 u Willibrordus Wassenaar
11.00u Oegstgeest
11.00u Voorschoten
11.00u De Goede Herder

Lees meer

Willibrord op bezoek

Op Willibrordzondag (7 november) kwam tijdens de preek de H. Willibrord ons een bezoek brengen.