Livestream 16 mei

Op 16 mei om 11:00 uur zal de eucharistieviering vanuit Voorschoten via livestream te volgen zijn.

Klik hiervoor op: https://youtu.be/Tg-Aj6Eyal8

Livestream 9 mei

Op 2 mei om 11:00 uur zal de eucharistieviering vanuit onze parochiekerk H. Willibrord Oegstgeest via livestream te volgen zijn.

Klik hiervoor op: https://youtu.be/kNrRg4Tyt_M

58 personen toegestaan

Beperkte verruiming voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. De huidige fase van de coronapandemie die als ‘zeer ernstig’ geldt, laat nog geen verdere versoepeling toe vinden de bisschoppen.

(meer…)

Livestream 2 mei

Op 2 mei om 11:00 uur zal de eucharistieviering vanuit onze parochiekerk H. Willibrord Oegstgeest via livestream te volgen zijn.

Klik hiervoor op: https://youtu.be/_-5QlY5qbnY

EO ‘Ik mis je’ uit Oegstgeest

Morgen, zaterdag 24 april zendt de EO het programma ‘Ik mis je’ uit, om 18.40 uur op NPO 2.

Deze uitzending is opgenomen op ons kerkhof.

Actie Kerkbalans

In januari ging de actie Kerkbalans 2021 van start. Al veel leden van onze H. Willibrord-kerkgemeenschap hebben wederom positief gereageerd door een bijdrage te storten op ons rekeningnummer voor deze jaarlijks terugkerende actie.
Zoals u op de thermometer ziet, was de stand per 31-03-2021 € 66.790, ofwel 64% van het streefbedrag van € 105.000, vergelijkbaar met de stand in 2020.
We zijn allen die al hebben bijgedragen uiteraard heel dankbaar!
Maar……….. het streefbedrag is, zoals u ziet, nog niet bereikt.
De inkomsten uit de Actie Kerkbalans zijn bedoeld om de jaarlijkse exploitatie van onze parochiekern rond te krijgen, nodig voor het voortbestaan van onze H. Willibrord-gemeenschap. Wij vragen u dan ook om welwillend uw bijdrage hieraan te leveren.
Zoals bekend kunt u uw bijdrage storten op één van de volgende rekeningnummers:
NL45 INGB 0000 0739 00 of NL95 RABO 0138 4020 19.

In OKe en Augustinus heeft u kunnen lezen over de plannen die voor onze kerk op stapel staan (herinrichten en opknappen van de kerkzaal; mogelijk het bouwen van een multifunctionele, maar ook energiebesparende ruimte ten behoeve van de kerkgemeenschap en de Oegstgeester gemeenschap in brede zin). Daar zijn vooral reserveringen en geoormerkte gelden voor beschikbaar, zodat die niet op de bekostiging van de jaarlijkse exploitatie zullen drukken.

Mogen we op u rekenen? Alvast bedankt!

Beheercommissie H. Willibrord Oegstgeest

Vieringen in de Goede Week

De vieringen in de Goede Week vinden in onze kerk plaats op:

  • woensdag 31 maart, 19.00 uur Boeteviering
  • donderdag 1 april, 19.00 uur Witte Donderdag
  • vrijdag 2 april, 15.00 uur Goede Vrijdag, Kruisweg
  • zaterdag 3 april, 19.00 uur Paaswake
  • zondag 4 april, 11.00 Eerste Paasdag
  • maandag 5 april, 11.00 uur, Tweede Paasdag

Er mogen 30 mensen in de kerk aanwezig zijn. De vieringen op 1, 2, 3 en 4 april worden gestreamd.

U kunt zich bij het secretariaat inschrijven voor de vieringen in de Goede Week, in principe voor één viering van uw voorkeur. Mocht u meerdere vieringen willen bijwonen, dan komt u op een wachtlijst en krijgt u bericht wanneer er voldoende plaats is. Het secretariaat is bereikbaar op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend, van 9.00-12.00 uur.

De links voor de gestreamde diensten staan hieronder aangegeven.
In de nieuwe Augustinus die deze week uitkomt, kunt u ook alle gegevens terugvinden. Let op: de gegevens die in de OKe staan, kloppen niet voor Goede Vrijdag (er is geen Kruishulde ‘s avonds) en de Paaswake.

We wensen u een goede voorbereiding op Pasen!

Livestream in de Paastijd

In de Goede Week en de Paastijd worden de vieringen vanuit Oegstgeest uitgezonden via livestream.
De Kruishulde op Goede Vrijdag vervalt. U kunt deze via livestream volgen vanuit de H.Johannes de Doper in Katwijk.

Witte donderdag
Eucharistieviering
1 april19:00 uurOegstgeesthttps://youtu.be/wVGE9HGCS5w
Goede Vrijdag
Kruisweg
2 april15:00 uurOegstgeesthttps://youtu.be/u3FJPzXMh5g
Goede Vrijdag
Kruishulde
2 april19:00 uurKatwijkvolgt
Paaszaterdag
Paaswake
3 april19:00 uurOegstgeesthttps://youtu.be/h4Xk4iWbwEk
1e Paasdag
Eucharistieviering
4 april11:00 uurOegstgeesthttps://youtu.be/RqeiX_6uFso
Beloken Pasen
Eucharistieviering
11 april11:00 uurOegstgeesthttps://youtu.be/f1aSzZLFhP8

Livestream 21 en 28 maart 2021

Op 21 en 28 maart om 11:00 uur zal de eucharistieviering vanuit de parochiekerk H. Laurentius en Moeder Gods in Voorschoten via livestream te volgen zijn.

21 maart: Klik hiervoor op: https://youtu.be/_Fom_hK1OkE
28 maart: Klik hiervoor op: https://youtu.be/XdvR3nvqQV4

De Kerk als Kerk

wo. 24 maart om 15.15 uur te zien: de zesde uitzending van ‘Kerk van alle Kanten’ over ‘De Kerk als Kerk’

(meer…)