Afscheid pastoor Hagen

Op zondag 1 maart is er geen viering in de H. Willibrordkerk in Oegstgeest vanwege het afscheid van pastoor Michel Hagen tijdens een feestelijke viering in de St. Jozef in Wassenaar op hetzelfde tijdstip.
U bent van harte welkom! Zie ook de uitnodiging hieronder.

Vastenactie 2020

De Bisschoppelijke Vastenactie van dit jaar heeft als titel ‘Werken aan je toekomst’. In de veertigdagentijd tussen 26 februari ten 12 april wordt campagne gevoerd om beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden te bevorderen.
Waar wij het in Nederland vanzelfsprekend vinden dat alle kinderen een goede opleiding genieten om later hun eigen geld te kunnen verdienen, krijgen kinderen in bijvoorbeeld Zambia geen kans om verder te leren. (meer…)

Actie Kerkbalans 2020

De Beheercommissie zit niet stil. Naast de zorg voor de dagelijkse gang van zaken voor het in stand houden van kerk en pastorie en het kerkhof houdt de commissie zich ook bezig met de plannen voor de korte en langere termijn.

Bij de bisschoppelijke visitatie van afgelopen zomer zijn er aanbevelingen gedaan die ook bouwkundige consequenties kunnen hebben voor de inrichting van de kerkruimte. De Beheercommissie en Pastoraatgroep pakken dit gezamenlijk op. Onder meer wordt nagedacht over een aparte sacramentskapel binnen de grote kerkruimte (afgeschermd met glas), die ook als dagkapel gebruikt kan worden.

(meer…)

Stille Omgang 21 maart

Traditiegetrouw vertrekt er op zaterdagavond 21 maart een bus naar de Sint-Franciscus Xaverius kerk, de Krijtberg, Singel 446 in Amsterdam waar wij om 22.15 uur deelnemen aan de heilige mis ter voorbereiding op de Stille Omgang. Hierna starten wij vanaf het Spui de eeuwenoude route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep nadat  hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder dat geschiedde: het Mirakel van Amsterdam, de hostie die een zieke uitbraakte werd in het haardvuur geworpen maar verbrandde niet waarna de hostie in een plechtige Mirakelprocessie weer naar de kerk werd teruggebracht. (meer…)

Adventsproject

Tijdens de adventstijd van dit jaar steunen wij een bijzonder project. We zetten ons in voor toegankelijke gezondheidszorg in Niger. Dit doen wij samen vanuit al onze parochiekernen van de Augustinus-parochie.

Toegankelijke gezondheidszorg in Niger

De dorpen Tambole en Dogona in Niger zijn ver verwijderd van het dichtstbijzijnde gezondheidscentrum, waardoor veel mensen geen toegang hebben tot medische zorg. Ziekte legt grote economische druk op families en houdt daarmee armoede in stand. Daarom wil de katholieke ontwikkelingsorganisatie CAFOD de bereikbaarheid van medische zorg verbeteren. (meer…)

 

 

Kinderkoor is gestart

Donderdag 10 oktober was het zover: een eerste kennismaking en alvast wat liedjes oefenen. We repeteren voor de kleuterviering op kerstavond. In het begin was iedereen nog een beetje zenuwachtig: zou het gaan lukken, zou het leuk zijn? Maar het oefenen ging heel goed en natuurlijk was een glas thee of limonade met een koekje in de pauze.

Wil je ook meedoen? We kunnen nog wel wat meisjes/jongens gebruiken.

Meld je dan aan via telefoon: 071 – 517 5304 of per e-mail: pastorie@willibrordoegstgeest.nl

De eerste repetitie na de herfstvakantie is weer op donderdag 31 oktober van 16.00 tot 17.30 incl. een kleine pauze.

Op de foto van links naar rechts: dirigent Usha, Isabelle, Veere, Josefine , Charlotte, Sofia en organist/pianist Leonardo.

 

Vrijwilligers gezocht

Samen zijn wij kerk, samen staan wij sterk.

Zo zijn wij o.a. op zoek naar een gastheer of gastvrouw op de dinsdagochtend. Naar mensen met groene vingers om onze tuingroep te ondersteunen op donderdagochtend of om onze bloemengroep te helpen. De vrijwilligers van Schoonschip, die voor een mooie schone kerk zorgen, zouden ook heel blij zijn met uitbreiding. Evenals de koffieschenkgroep, de bloemengroetgroep en de contactpersonen.
Mocht u interesse hebben, schroom niet, samen staan wij sterk. U bent van harte welkom!! Bel of mail naar ons secretariaat want wij hebben echt nog wat extra helpende handen nodig.

Schola Cantorum bestaat 80 jaar!

In 1939, toen herdacht werd dat het 1200 jaar geleden was dat op instigatie van Willibrord in Oegstgeest een kerkje werd gebouwd, haalde toenmalig kapelaan Sanders zangers bijeen om de Gregoriaanse gezangen te studeren. Niet als nevenactiviteit van een meerstemmig zingend koor, maar als specialiteit. Het was de geboorte van onze Schola Cantorum. Kapelaan Sanders bevorderde het Gregoriaans ook om de kerkgangers actief en zingend bij de heilige Mis te betrekken. Het is wonderbaarlijk dat sinds die oprichting steeds weer nieuwe zangers en dirigenten zich hebben aangemeld om de lofzang van het Gregoriaans gaande te houden, al tachtig jaar! Dit feest werd gevierd op 22 september jl. tijdens de mis.

Barbecue met vrijwilligers

Zondag 7 juli 2019 – Na twee keer mag je het wel een traditie noemen: de vrijwilligersbarbecue aan het eind van het kerkelijk werkjaar. In de mooie en zonnige pastorietuin was er volop tijd en ruimte voor ontmoeting en konden zo’n 70 vrijwilligers zich opladen voor weer een nieuw seizoen.