Adventstijd voor de kinderen

Binnenkort breekt weer de bijzondere periode van Advent aan, de vier weken voor Kerst. Tijdens de Kinderwoorddienst besteden we daar natuurlijk extra aandacht aan. Zondag 29 november starten we de adventstijd met een gezinsviering: Hoe laat is het?

Op de zondagen 6, 13 en 20 december zijn alle kinderen welkom in de kinderwoorddienst. Na de start van de viering om 11.00 uur worden ze samengeroepen om apart het thema van de advent te verwerken. Hemelse boodschappers, daar gaat het steeds over. De engel Gabriël die mensen vertelt hoe laat het is! Wat er staat te komen en gebeuren. Op de derde en vierde zondag van de Advent verkopen de kinderen iets dat zij zelf hebben gemaakt om geld in te zamelen voor het goede doel van dit jaar (Kerala).

Een ‘drieluik’ registreert de voortgang. Elke week is een poster te zien van het verhaal dat verteld wordt, totdat beide luiken openstaan en in het midden een landschap met de stal, kribbe en de ster van Bethlehem te zien is. Maar dan is het al Kerstmis!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chatal de Bree, tel. 071-515 6475.