Begraafplaats H. Willibrord in het zonnetje

De Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) heeft meer dan 600 leden, die gezamenlijk zo’n 2500 begraafplaatsen onder hun hoede hebben. Het ledenbestand bestaat uit beheerders van begraafplaatsen van gemeenten, kerkbesturen of kerkgenootschappen (Rooms Katholiek, Nederlands Hervormd en Joods) en particuliere stichtingen of ondernemingen.

Een van de speerpunten van de LOB is het bevorderen van de kwaliteit die begraafplaatsen leveren. Dat betreft niet alleen de maatschappelijke en ethische betekenis van het begraven, maar ook het praktische, technische, administratieve en bedrijfsmatige beheer en bestuur van de aangesloten begraafplaatsen. Daartoe is ondermeer afgelopen jaar een enquête gehouden onder alle aangesloten begraafplaatsen.

LOB1

Dinsdag jongstleden werd tijdens de Algemene Ledenvergadering, feestelijk het eerste certificaat Kwaliteit Dienstverlening uitgereikt aan onze begraafplaats, die in de enquête het hoogst scoorde onder de kleinere begraafplaatsen. Het certificaat werd uitgereikt door de voorzitter van het LOB (dhr Keizer), aan mevrouw Gerritsen die het dagelijks beheer en de administratie van de begraafplaat verzorgt en de heer Van Elsen van de beheercommissie van de parochiekern H. Willibrord Oegstgeest.