Het kinderkoor is gestart!

Het was een blijde verrassing dat op 9 oktober wel 10 kinderen kwamen proeven van het nieuw op te richten koor. Lisa van Arend leerde enthousiast hoge en lage tonen te zingen en gebruik te maken van onze menselijke blaasbalg: de longen. Na een uurtje klonken er al mooie liederen. En de ouders zaten eigenlijk te popelen om mee te mogen doen. Maar ja, het wordt een kinderkoor. Hopelijk komen ze allemaal verder proeven. Want de smaak krijg je pas echt na een paar keer te pakken. Repetities steeds op vrijdag van 17.00 tot 18.00, in de Willibrordkerk van Oegstgeest. Contact petervanbeurden@augustinus-parochie.nl of l.j.c.vanarend@hotmail.com.