Nieuwe diaken voor onze parochie

Op 8 november 2015 werd Boris Plavcic in de kathedraal van Rotterdam gewijd tot transeunt diagen, onderweg naar het priesterschap. Hij zal tot aan zijn priesterwijding (medio volgens jaar) komen werken voor onze parochie H. Augustinus.

Diaken Boris Plavcic, van harte welkom in onze parochie!