Gesprek met kapelaan Boris

Beste medeparochianen,

Vanuit uw parochiekern van de H. Willibrord hebben wij als pastoraal team, pastoraatgroep en als parochiebestuur een aantal berichten ontvangen waarin naast waardering en respect ook boosheid, verdriet en zorg werden uitgesproken met betrekking tot de Kerstvieringen. Uit de reacties blijkt hoe zeer u bij de parochiekern en de geloofsgemeenschap betrokken bent.
Kapelaan Boris heeft op Nieuwjaarsdag al aangekondigd dat hij graag met u in gesprek wil gaan over de reacties op hetgeen er tijdens de viering is beleefd. Ik ben van mening dat zo’n gesprek zeer waardevol is, zeker wanneer wij daarin met respect naar elkaar luisteren en elkaars zorgen serieus nemen. Alleen op die manier kunnen wij met elkaar een echte geloofsgemeenschap vormen.
Daarom nodig ik u van harte uit voor een bijeenkomst op zondag 22 januari 2017, van 12.30-14.00 uur.
De plaats zal nog nader bekend gemaakt worden; afhankelijk van het aantal deelnemers zal dat de vergaderzaal in de pastorie of de aula van de school zijn. Er zal voor koffie en een broodje gezorgd worden.

Om één en ander goed te kunnen voorbereiden,  verzoeken wij u vriendelijk zich vóór 15 januari aan te melden voor deze bijeenkomst. Dit kunt u doen door een mailtje te sturen aan els.van.leuken@planet.nl , of haar te bellen op nummer 071-517 47 99 (voice mail aanwezig).
Achter in de kerk zal ook een intekenlijst neergelegd worden.

Ik hoop velen van u te ontmoeten.
Hartelijke groet, mede namens de pastoraatgroep,
Pastoor Michel Hagen