40 jaar Gemengd Koor

Tijdens de mis van zondag 12 februari begon het feestelijk jaar voor het Gemengd Koor St. Willibrord. Zij vieren dit jaar namelijk hun 40-jarig jubileum.

Namens de pastoraatgroep en de beheercommissie sprak Huub de Groot de koorleden kort toe. Zij ontvingen alvast een hartelijk applaus van alle aanwezige gelovigen en een boeket bloemen. Ook een enkel oud-lid kreeg zo’n bloemenhulde.

De Groot sprak: “Zoals Augustinus zelf ooit verkondigde: zingen is dubbel bidden. Wij danken jullie heel hartelijk voor al het muzikale moois dat jullie voor de gemeenschap hebben gedaan en nog gaan doen.”

Het Gemengd Koor werd in 1977 opgericht. Er zijn nog 3 leden van het eerste uur actief lid (Agniet van der Heijden, Mirjam van der Wouden en Jacqueline van Arend). De huidige dirigente Mijke de Ru is vanaf het 10e jaar de vaste dirigent; alweer 30 jaar dus. En de vaste organist,artin Goddijn begeleidt de leden sinds 15 jaar. Het koor bracht inmiddels 2 CD’s uit.

“Om de volgende 40 jaar tegemoet te gaan, kan het koor nog nieuwe leden gebruiken. Mits zij goed kunnen zingen, want het koor stelt zo zijn eisen aan de zangkwaliteiten van de leden.” Het is een hechte groep die naast het repeteren en zingen ook gezamenlijk andere activiteiten onderneemt, zoals wandelen of zelfs wijn bottelen. Dikwijls ook met partners, aanhang en kinderen. Optredens vinden plaats in de eigen parochiekerk, in andere kerken in de regio en in het buitenland.

Op 21 mei om 15.00 uur is er het jubileumconcert in de Willibrordkerk van Oegstgeest. Ook staan er uitwisseling met de andere koren in de parochie op het programma. Het laatste nieuws is te vinden op www.willibrordkooroegstgeest.nl