De nieuwe vertaling van het Onze Vader

De Nederlandse en de Vlaamse vertaling van het Onze Vader is vernieuwd in opdracht van de wereldkerk. Deze nieuwe vertaling is ingevoerd met ingang van Advent, 27 november 2016.

Nieuwe Nederlandse vertaling, met in vet de wijzigingen:

Onze Vader, die in de hemel zijn, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.