zomerkampen voor kinderen, tieners en jongeren

Het bisdom Rotterdam organiseert jaarlijks zomerkampen. Ga mee en beleef een week vol ontspanning, lol, inspiratie en geloof! De zomerkampen staan open voor iedereen tussen de 8 en 17 jaar uit de parochies van het bisdom Rotterdam en duren van zondag 16 t/m zaterdag 22 juli. Kinderkamp Amerongern: 8-12 jaar; € 120/kind, Tienerkamp Lisse: 13-14 jaar; € 130/tiener, Jongerenkamp Roosendaal: 15-17 jaar; € 140/jongere.

In de zomerkampen wordt het katholieke geloof gedeeld. Er is een thema, ontleend aan een bijbelverhaal. Dit jaar is dat ‘Handen uit de mouwen’ waarin de werken van barmhartigheid centraal staan: iets goeds doen voor een ander naar het voorbeeld van Jezus. Dit thema wordt ieder kamp creatief en aanspreken uitgewerkt. Kinderen, tieners en jongeren kunnen zich opgeven vóór 10 juni a.s. Info en aanmelding: www.bisdomrotterdam.nl/zomerkampen of via pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl