Goed nieuws!

Per 1 juni 2017 is voor een periode van vier maanden als pastoraal werker in onze parochiekern aangesteld: Margriet van der Zwaan-Arends. Zij zal het aanspreekpunt zijn voor de H. Willibrord, zowel voor de parochianen als voor het secretariaat en de pastoraatgroep. Zij heeft haar werkkamer op de pastorie en zal in principe daar te bereiken zijn op maandag, dinsdag en donderdag. Ook zal zij uitvaarten verzorgen.

Margriet is haar eerste werkdag intensief begonnen met het overleg van het pastorale team en de vergadering van pastoraatgroep en beheercommissie. Pastoor Michel Hagel legt hierbij zijn tijdelijk referentschap neer en kan zich weer richten op zijn (overvolle) takenprogramma. Per 1 oktober zal bekeken worden of er al een nieuwe opvolger is of dat Margriet nog een verlenging krijgt.