Willibrordpenning voor Chantal de Bree

Chantal de Bree ontving zondag 12 november jl. de Willibrordpenning uit handen van pastoor Michel Hagen. Pastoraatgroep en Beheercommissie hadden haar voorgedragen voor deze penning, met oorkonde, als blijk van waardering en dank voor haar jarenlange inzet voor de parochie. Zo was zij ooit lid van een denktank die zich bezon op de toekomst van de parochie. Tot op heden is Chantal vrijwilliger bij de kinderwoorddienst op zondag. Zij stond aan de wieg van de werkgroep Kind in de kerk, bedoeld om de kinderen in de kerk letterlijk en figuurlijk meer aandacht te schenken. Ook voor praktische hand- en spandiensten kan de parochiekern van de H. Willibrord altijd een beroep op Chantal doen.