Nieuw columbarium op begraafplaats

Het huidige columbarium, urnenmuur, voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. Een goed columbarium moet een plaats op de begraafplaats zijn waar je graag komt om je dierbaren te gedenken.

Via het parochiebestuur heeft de beheercommissie van onze parochiekern bij het bisdom Rotterdam een verzoek voor een bisschoppelijke machtiging ingediend voor de bouw van een nieuw columbarium op de fundamenten van het huidige columbarium. Deze machtiging is eind oktober 2017 ontvangen.

In de tweede week van januari 2018 zullen, ijs en weder dienende, de werkzaamheden een aanvang nemen.
De bouw duurt ongeveer 12 weken. Oplevering zal zijn rond eind maart, begin april 2018.