Inluiden Actie Kerkbalans was een feestje

,, Het was gewoon een feestje om dit met elkaar te mogen meemaken.” ,,Wat ontroerend om die kinderen van kinderkoor De Vrolijke Noot daar dat klokkenlied te horen zingen, het is toch de generatie waar we de fakkel aan door moeten geven.” ,,De saamhorigheid lieten we vanmiddag toch goed zien met vertegenwoordigers uit alle parochiekernen van onze parochie van de H. Augustinus.” ,,Ik had dit voor geen euro willen missen. Dit was wat deze middag betreft hier in Katwijk ook een succesverhaal in de Katholieke Kerk.”

Zomaar vier reacties van verschillende aanwezigen bij het diocesane inloopmoment namens de 48 parochies van het bisdom Rotterdam zaterdagmiddag 19 januari van 12.30 – 13.30 uur in de parochiekerk van de H. Joannes de Doper in Katwijk. Dit moment was afgelopen zaterdag dan ook uitermate goed geslaagd.

Vertegenwoordigers uit alle geledingen van de parochie en het bisdom waren er, en natuurlijk ook een vertegenwoordiging uit Maassluis (inclusief de pastoor) i.v.m. de uitreiking van de pauselijke onderscheiding aan Ad Sosef, kerkbalansconsulent, door vicaris-generaal Tjeerd Visser.

Wil je meer lezen over deze middag, de prachtige foto’s van Peter van Mulken bekijken zo ook de door Emy Jansons gemaakte filmportretjes van drie Katwijkse kerkbalanslopers bewonderen, echte pareltjes, dan verwijs ik graag naar de publicatie op de website van het bisdom: https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/inspiratie-nieuws/dit-is-het-diocesane-startmoment-van-kerkbalans-in-katwijk

Lees op deze bisdomsite het verslag ‘We kunnen alleen functioneren door te groeien in saamhorigheid’ met inspirerende woorden van ambassadeur vicaris-generaal Tjeerd Visser. De drie kerkbalanslopers deden in hun gefilmde portretje tot slot ook een oproep aan ieder onder het motto ‘Geef voor je kerk!’ Unieke beelden ter inspiratie voor iedereen om vanuit het hart te geven aan deze Actie Kerkbalans 2019.

Maar dat is ook hard nodig want waar we als gehele parochie in 2012 nog een bedrag ophaalden van € 469.447,- was het in 2018 al gedaald tot een bedrag van € 443.070,- en zijn de verwachtingen voor 2019 dat er een bedrag van € 434.000,- wordt opgehaald. We constateren met elkaar ongeveer een jaarlijkse daling van 2%, maar er zijn ook parochiekernen die qua opbrengst gelijk blijven of zelfs groeien… en dan ook nog met een dalend aantal kerkbalansbrieven in de loop der jaren. ‘Ga bij elkaar in de keuken kijken’, was dan ook de oproep bij het elkaar ontmoeten zaterdag 19 januari jl. En daar werd toen ook uitgebreid gebruik van gemaakt in de gesprekken.

Ook de vertegenwoordigers van de parochiekernen kregen het inspirerende boekje van Leo Fijen uitgereikt door de vicaris-generaal, ‘Succesverhalen in de Katholieke Kerk’. Zij hebben ook meerdere exemplaren ‘voor het thuisfront’ meegekregen. Wilt u er nog meer, laat het Anneke van der Valk van de parochiekern van de H. Joannes de Doper uit Katwijk even weten, maar op is op. Kinderen van De Vrolijke Noot kregen van het bisdom een schitterende medaille van de H. Christoffel.

Al met al een mooie start van de Actie Kerkbalans 2019! En bent u ook benieuwd welk toegezegd bedrag we op de kerkbalansthermometer kunnen zien kort na 2 februari?