Adventsproject

Tijdens de adventstijd van dit jaar steunen wij een bijzonder project. We zetten ons in voor toegankelijke gezondheidszorg in Niger. Dit doen wij samen vanuit al onze parochiekernen van de Augustinus-parochie.

Toegankelijke gezondheidszorg in Niger

De dorpen Tambole en Dogona in Niger zijn ver verwijderd van het dichtstbijzijnde gezondheidscentrum, waardoor veel mensen geen toegang hebben tot medische zorg. Ziekte legt grote economische druk op families en houdt daarmee armoede in stand. Daarom wil de katholieke ontwikkelingsorganisatie CAFOD de bereikbaarheid van medische zorg verbeteren.

Wat is er aan de hand?

Niger ligt in de Sahel regio en behoort tot de minst ontwikkelde landen ter wereld. De bevolking heeft te lijden onder een voedselcrisis, terugkerende hongersnoden. Sociale voorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs ontbreken vaak. De politieke instabiliteit van de buurlanden, migratie en klimaatverandering vormen grote bedreigingen. Als gevolg van ondervoeding en ziekte is de kindersterfte de hoogste ter wereld. De gezondheidszorg is kwetsbaar en slecht toegankelijk. Dat geldt ook voor de inwoners van Tambole en Dogona. Zij moeten respectievelijk 35 en 50 kilometer reizen naar het dichtstbijzijnde gezondheidscentrum in Boni. Slechts 1 op de 5 zwangere vrouwen krijgt regelmatig zorg voor en na de bevalling. Ziekte in een gezin betekent: ver reizen voor zorg en medicijnen. Dat kost veel tijd, waarin geen geld verdiend kan worden. De kosten van gezondheidszorg dwingen mensen vaak om schulden te maken. Zo houdt ziekte de armoede in stand.

Wat willen we bereiken?

Gezondheidszorg en medicijnen moeten toegankelijk en betaalbaar worden voor de inwoners van Boni, Tambole en Dogona. We willen de zorg rond zwangerschap en bevalling verbeteren om sterfte van moeder en kind te verminderen. Ook willen we meer doen aan ziektepreventie, bijvoorbeeld om de uitbraak van besmettelijke ziektes te voorkomen.

Hoe doen we dat?

CAFOD wil essentiële medicijnen gratis beschikbaar stellen. In Tambole en Dogona worden bevallingskamers ingericht met speciale bedden, instrumentarium en voorlichtingsmateriaal over gezondheid van moeder en kind. De zorgverleners krijgen de beschikking over de noodzakelijke apparatuur en ze krijgen managementondersteuning. Bij ziektepreventie speelt de gemeenschap een belangrijke rol. Daarom zet CAFOD lokale gezondheidswerkers in die dicht bij de mensen staan. Zij gaan op huisbezoek en organiseren groepsgesprekken. Met deze en andere middelen werken zij aan bewustwording en gedragsverandering. Ook adviseren ze over gezonde voeding, ze signaleren ziektes en zorgen dat daar actie op wordt genomen.

In de komende adventstijd werkelijk een bijzonder project dat we mogen steunen, waarvan wij weten dat wij, doordat we onderdeel zijn van de bisschoppelijke adventsactie, samen een groot verschil kunnen maken voor de armen in Niger.

Verdere informatie en uitleg kunt u vinden op: https://www.vastenactie.nl/projecten/toegankelijke-gezondheidszorg-in-niger

 

Diaken Peter Winnubst,

namens de Werkgroep MOV van de Heilige Augustinus-parochie,

Wassenaar, Katwijk, Voorschoten en Oegstgeest