Actie Kerkbalans 2020

De Beheercommissie zit niet stil. Naast de zorg voor de dagelijkse gang van zaken voor het in stand houden van kerk en pastorie en het kerkhof houdt de commissie zich ook bezig met de plannen voor de korte en langere termijn.

Bij de bisschoppelijke visitatie van afgelopen zomer zijn er aanbevelingen gedaan die ook bouwkundige consequenties kunnen hebben voor de inrichting van de kerkruimte. De Beheercommissie en Pastoraatgroep pakken dit gezamenlijk op. Onder meer wordt nagedacht over een aparte sacramentskapel binnen de grote kerkruimte (afgeschermd met glas), die ook als dagkapel gebruikt kan worden.

Verder is in oktober weer de tweejaarlijkse inspectie van de Monumentenwacht geweest. Over het algemeen is de onderhoudsconditie van onze gebouwen goed, maar dat neemt niet weg dat er toch zaken zijn die enige urgentie hebben gekregen: zo zijn voor 2020 zowel het vernieuwen van de goten van de pastorie als het uitvoeren van onderhoudsvoegwerk aan kerk en toren op het programma gezet. Dit zijn geen goedkope ‘klussen’, maar wel noodzakelijk voor het behoud van onze gebouwen. De houtwormproblematiek, o.a. in de kerkbanken, waar wij al enige tijd op beperkte schaal mee te maken hebben, hopen wij in 2020 met meer succes aan te pakken. De bestrijding tot nu toe, met behulp van gespecialiseerde bedrijven, heeft toch onvoldoende succes gehad. Gelukkig heeft de Monumentenwacht wat nieuwe tips gegeven.

Ook het energieverbruik vergt aandacht, vooral van de grote kerkruimte. Het initiatief om samen met onze ‘buren’ een aardwarmteproject van de grond te krijgen wordt in 2020 verder uitgelopen. Daarnaast willen we voor de korte termijn de huidige installaties kritisch doorlichten om nog wat winst (of minder verlies!) te kunnen boeken.

Toiletten. Ondanks alle inspanningen en de volle medewerking van het parochiebestuur en van het bisdom is het jammer genoeg toch niet gelukt om nog voor kerstmis de 2 nieuwe toiletten te realiseren bij het ingangsportaal van de kerk. Dus wordt dit werk ze zo snel mogelijk in het nieuwe jaar uitgevoerd.

De brand in de St. Willibrorduskerk in Wassenaar en het recente verloren gaan van de kerk van Hoogmade heeft ons ertoe gebracht om tussen de Mariakapel en de kerkruimte brandwerende glazen deuren te willen plaatsen. Immers er is geen permanent toezicht tijdens de openstelling van de Mariakapel.

De aangekondigde sluiting van La France medio 2020 noopt ons om na te denken over een vervangende, misschien eigen accommodatie voor condoleances etc.

Om al deze ontwikkelingen en plannen in daden te kunnen omzetten is uw kerkbijdrage onmisbaar.

De Beheercommissie