Stille Omgang 21 maart

Traditiegetrouw vertrekt er op zaterdagavond 21 maart een bus naar de Sint-Franciscus Xaverius kerk, de Krijtberg, Singel 446 in Amsterdam waar wij om 22.15 uur deelnemen aan de heilige mis ter voorbereiding op de Stille Omgang. Hierna starten wij vanaf het Spui de eeuwenoude route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep nadat  hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder dat geschiedde: het Mirakel van Amsterdam, de hostie die een zieke uitbraakte werd in het haardvuur geworpen maar verbrandde niet waarna de hostie in een plechtige Mirakelprocessie weer naar de kerk werd teruggebracht.

De Stille Omgang is bij uitstek een bedevaart rond het allerheiligste sacrament, zoals deze vroeg in de 14e eeuw is ontstaan. Na gedurende de reformatie verboden te zijn geweest ontstond in 1880 een snelgroeiende beweging van belangstellenden die zich organiseerde onder de naam Gezelschap van de Stille Omgang die de bedevaart tot op heden organiseert. Op het ogenblik nemen er ongeveer 6000 mensen vanuit heel Nederland aan deel waarbij het aantal deelnemers uit onze parochie vorige jaar tot 48 was gestegen.

Het is belangrijk de traditie te eerbiedigen dat de omgang stil is. Dit betekent dat er dus niet hardop gebeden, gepraat of gezongen wordt en in een rustig tempo in zwijgende verbondenheid door de deelnemers wordt gelopen. De Omgangers weten zich al biddend en mediterend verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leeftocht voor onderweg. Ook wordt er geen bijzondere kledij of zichtbare attributen gedragen zoals de rozenkrans. Deze traditie stamt uit de tijd dat publiek vertoon van katholieke devotie in Amsterdam niet werd getolereerd. Een andere traditie was dat ouders hun kinderen pas meenamen op deze late tocht als zij oud genoeg waren Een hele eer voor het kind om mee te mogen! Ouders, zet deze traditie voort en neem ze mee, onder de 18 jaar gratis!

De intentie van de Stille Omgang 2020 is: ‘De luisterende mens is AANWEZIG bij de Ander’ van Frans van der Lugt S.J., Liefde en luisteren.

Er zal geestelijke begeleiding aanwezig zijn.

Voor meer informatie zie www.stille-omgang.nl

De Stille Omgang duurt ongeveer een uur waarna wij rond 01.00 uur weer uit Amsterdam vertrekken. De kosten bedragen € 15, = inclusief broodjes en sap op de terugreis. Jongeren onder de 18 jaar kunnen gratis mee.

Opstapplaatsen:

Voorschoten Kerk 19.00 uur

Wassenaar Sint Willibrordus 19.25 uur

Oegstgeest Kerk 19.50 uur

Katwijk Kerk 20.15 uur

 

Aanmelding kan via de inschrijflijsten achterin de kerken of via email erikvanblerk@hetnet.nl met vermelding van telefoonnummer + overmaking van € 15, = op bankrekening NL89ABNA0507099729 t.n.v. Parochie H Augustinus, met vermelding ‘Stille Omgang 2020’.