Vastenactie 2020

De Bisschoppelijke Vastenactie van dit jaar heeft als titel ‘Werken aan je toekomst’. In de veertigdagentijd tussen 26 februari ten 12 april wordt campagne gevoerd om beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden te bevorderen.
Waar wij het in Nederland vanzelfsprekend vinden dat alle kinderen een goede opleiding genieten om later hun eigen geld te kunnen verdienen, krijgen kinderen in bijvoorbeeld Zambia geen kans om verder te leren.

Dat betekent dat zij daarna slecht betaald werk krijgen en armoede lijden. Met de Vastenactiecampagne willen wij projecten ondersteunen die beroepsonderwijs aanbieden. Deze projecten zijn onder andere in Bangladesh, Sierra Leone en Zambia.
Zambia is ongeveer 18 keer zo groot als Nederland en er wonen zo’n 19 miljoen mensen. De werkloosheid is hoog en een groot deel van de bevolking leeft onder de armoedegrens. In dit land woont Patrick Siluyele (23), die in zijn vrije tijd naailes geeft aan een beroepsopleiding voor gehandicapten, mensen die het daar extra moeilijk hebben.

Patrick vertelt: “Mijn vader was hoofd van een school toen hij ziek werd en overleed. Onze familie wilde niet helpen en mijn moeder kon uiteindelijk niet voor ons gezin zorgen. We leden honger. Ze haalde mijn broers en zusjes van school, om geld te gaan verdienen voor eten. Ik was nog te klein. Ze bracht mij naar de Zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria, die me opnamen in hun opvangcentrum voor weeskinderen. Toen ik ouder werd stuurden ze me naar school. Dankzij hen heb ik het vak van kleermaker geleerd en weet ik hoe ik groente moet verbouwen. Daar zal ik ze eeuwig dankbaar voor blijven.”
Die kennis en vaardigheden die hem zijn bijgebracht, wil hij op zijn beurt doorgeven aan anderen, ook aan gehandicapten. Met de beroepsopleiding die hij ze kan geven, kunnen ook zij straks voor zichzelf zorgen. Ook wij kunnen ons steentje bijdragen aan de toekomst van deze mensen in Zambia, door iets van onze welvaart te geven aan de Vastenactie ‘Werken aan je toekomst’.

Op 15 maart en 11 april wordt hiervoor gecollecteerd. Wilt u verder helpen? Dat kan ook via rekening NL21 INGB 000 0005850 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.