Uitnodiging installatie pastoor Franken 8 maart

Het bestuur van parochie H. Augustinus heeft de eer u uit te nodigen voor de installatie tot pastoor van onze parochie van de zeereerwaarde heer pastoor R.J.W. Franken. De installatie zal plaatsvinden in de Eucharistieviering op zondag 8 maart 2020 om 11.00 uur in de H. Willibrordkerk te Oegstgeest (Rhijngeesterstraatweg 35) door bisschoppelijk vicaris de hoogeerwaarde heer A.J. van Deelen. De receptie is aansluitend vanaf ongeveer 12.30 uur in het naast de kerk gelegen La France (Rhijngeesterstraatweg 43). Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. R.S.V.P. secretariaat@parochie-augustinus.nl 

Pastoor Rochus Franken (57 jaar) volgt per 1 maart 2020 pastoor Michel Hagen op als pastoor/moderator van de parochie H. Augustinus (Katwijk,Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar). Hij is priester gewijd op 5 juni 1993. Tot 1 februari jl. was hij pastoor van de parochie H. Willibrordus (Lisse, Hillegom, De Zilk). Hij is spirituaal van de priester- en diakenopleiding Vronesteyn. Hij zal gaan wonen op de pastorie van de H. Joannes de Doperkerk
(Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk aan den Rijn).