Pinksteractie voor de Nederlandse missionarissen

Wij hopen dat het goed met u gaat. Het zijn bijzondere tijden. Normaal gesproken ontvangt u of uw parochie na Pasen het materiaal voor de Pinksteractie voor de Nederlandse missionarissen. Hoe anders is dat nu tijdens de coronacrisis. Wij leven met beperkingen en maken ons zorgen over onze familie, naasten en kwetsbare mensen in de samenleving.

De Bisschoppenconferentie heeft besloten dat alle vieringen tot en met eind mei worden afgelast. De WNM ondersteunt dit besluit en daarmee vervalt ook de Pinksteractie in het weekeinde van Pinksteren.

Dat heeft gevolgen voor de missionarissen die al jaren op de steun van u en uw parochie mogen rekenen. Zij werken door, of zij nu in de Filipijnen, Kenia of Brazilië zijn. Om die reden willen wij u vragen om toch in actie komen voor onze Nederlandse missionarissen.
Hoe? Dat kan door rechtstreeks een donatie te doen voor de missionarissen.

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

afzender: Week Nederlandse Missionaris