Nieuwe beheercommissie

Vanaf 1 juli a.s. is een nieuwe beheercommissie gevormd. Deze bestaat uit:

Pim Kouwenhoven – voorzitter
Elly Eilers – secretaris
Nico van Wijk – beheerder financiën
Bert Gerritsen – begraafplaats/pachtzaken/IT
Koos van der Heijden – beheerder gebouwen
Jos van Beuningen – algemeen lid
Charlotte van Steijn – notulist