Vieringen in de kerk

De bisschoppen hebben ons laten weten dat publieke vieringen in de kerken kunnen worden hervat met maximaal 30 gelovigen in juni en vanaf juli met maximaal honderd aanwezigen. Dat is fantastisch nieuws! Iedereen wil weer graag de vieringen bijwonen. Dat is begrijpelijk. Het heeft allemaal al lang genoeg geduurd. De bisschoppen hebben een zeer uitgebreide en ingewikkelde lijst met voorwaarden uit oogpunt van hygiëne, waaraan voldaan moet worden. De afgelopen week is er zeer veel werk verzet om aan deze voorwaarden te voldoen. We kunnen nu bekend maken dat we starten met de doordeweekse vieringen op 9 juni en met de weekendvieringen in het weekend van 13 en 14 juni.

U kunt hiervoor een plek reserveren zoals aangegeven elders op de website (zie ook: https://bit.ly/reserveren-Augustinus).  De Communie mag overigens pas in het weekend van 13/14 juni worden uitgereikt. In de doordeweekse vieringen van 9 t/m 12 juni kunt u, net als in de vieringen uitgezonden via ‘live stream’, de geestelijke Communie ontvangen.

Tijdstippen weekendvieringen 13/14 juni in Oegstgeest *

Zaterdag 13 juni – 19.00 uur

Zondag 14 juni – 11.00 uur

Rooster doordeweekse vieringen in Oegstgeest *

dinsdag om 9.00 uur Eucharistieviering met voorganger kapelaan Plavcic

donderdag om 9.00 uur Eucharistieviering en aanbidding met voorganger pastoor Franken

* de tijden van missen in de andere kerken vindt u op de desbetreffende websites.