Reserveren niet meer nodig

Op 14 juli is het crisisteam bijeengekomen om de nieuwe protocollen te bespreken die de bisschoppen op vrijdag 10 juli verspreid hebben.

Het goede nieuws is dat reserveren niet meer hoeft. De maximale capaciteit van onze kerkgebouwen is met 1,5 m minder dan honderd. Mensen hoeven zich alleen nog maar aan te melden bij de  deur en na een gezondheidscheck mogen ze naar binnen.  Dit is alles onder voorbehoud. Als er te veel mensen komen om de 1,5 meter te handhaven of als er een tweede golf corona komt, moeten we weer met reserveringen gaan werken.

De bisschoppen stellen dat een cantor of enkele zangers tijdens de Mis kunnen zingen mits

1. er tussen elke zanger minimaal 1,5 meter afstand is, bij voorkeur niet achter elkaar, maar in een zigzag formatie;

2. er een goede ventilatie is ;

3. er ten behoeve van eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD een presentielijst van de zangers wordt bijgehouden

4. de richtlijnen van het RIVM voor koren en zangensembles en voor ventilatie strikt worden nageleefd.

Het crisisteam stelt voor om tijdens de vakantieperiode weer voorzichtig te beginnen om de koren met een gedeeltelijke bezetting tijdens de Mis te laten zingen. Elke kern moet zelf kijken hoeveel zangers men kwijt kan volgens de regeling van het Bisdom. De beheer commissie is verantwoordelijk voor een goede ventilatie.  

Wat betreft de repetities: Hier is geen maximum betreffende het aantal zangers.
Wel dient men zich te houden aan de 1,5 mtr afstand. De koffiepauze moet in een andere ruimte dan waar gerepeteerd wordt. Er dient ook een presentielijst gemaakt te worden.
De dag vóór dat met repeteert dient er een mail gestuurd te worden naar de leden of ze klachten o.i.d. hebben.