Versoepelingen

Hieronder vindt u de nieuwste afspraken in onze kerk, die volgen uit de richtlijnen van de bisschoppen per 26 juni jl.

  • Omdat we zoals vorige zomer gebleken is, onder het maximum aantal toegestane kerkgangers blijven (voor de H. Willibrordkerk in Oegstgeest geldt een maximum van 87) is reserveren vooraf niet meer nodig.
  • Wel is er een registratie met naam en tel.nr. bij de ingang van de kerk.
  • Reserveren is nog wel nodig als we verwachten boven deze aantallen te komen. De anderhalve meter afstand blijft namelijk gelden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een bijzondere viering als de viering op 11 juli van het 175 jarig bestaan van de Joannes de Doper in Katwijk
  • De 1,5 meter afstand moeten we blijven waarborgen (looproutes en zitplaatsen)
  • Ook blijft het ontsmetten van uw handen verplicht voordat u ter communie gaat.
  • Mondkapjes hoeven niet meer gedragen te worden.
  • Koren mogen met maximaal 12 zangers zingen. Samenzang is niet toegestaan. Dit betekent dat de vaste gezangen (Gloria, Sanctus en Agnus Dei) gebeden worden.
  • Communie uitreiken blijft zoals we dat afgelopen tijd hebben gedaan, met hostietang en scherm

Bij alle activiteiten in het kerkgebouw geldt dat we de richtlijnen van het RIVM in acht (moeten) nemen.