Presentatie pastor Kees van Vliet

Uitnodiging

Het bestuur van de parochie H. Augustinus heeft de eer u uit te nodigen voor de presentatie van het nieuwe lid van ons Pastoraal Team, de zeereerwaarde heer dr. C.T.M. van Vliet. De presentatie zal plaatsvinden tijdens de Eucharistieviering op zaterdagavond 11 september 2021 om 19.00 uur in de H. Laurentiuskerk te Voorschoten (Leidseweg 98) door bisschoppelijk vicaris de hoogeerwaarde heer A.J. van Deelen.
De receptie is aansluitend vanaf ongeveer 20.00 uur in het naast de kerk gelegen Bondsgebouw (Leidseweg 100). Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Wilt u zich aan-/afmelden bij: secretariaat@parochie-augustinus.nl (alleen nodig voor de kerkdienst).