Een nieuw orgel

Binnenkort een nieuw orgel in de H. Willibrordkerk

Het oude Pelsorgel heeft onze parochie(kern) en de koren ruim 50 jaar goed gediend. Als het mogelijk was geweest, hadden we dit orgel graag willen behouden. Met de komst van het hoogaltaar uit Warmond veranderde de situatie, zoals we eerder hebben toegelicht.

Gelukkig kwam tegelijkertijd het Stevensorgel uit de St. Jozefkerk in Wassenaar in beeld. Die kerk is inmiddels aan de eredienst onttrokken en iedereen was blij dat het orgel binnen de parochie H.Augustinus zou blijven. Zowel door de deskundigen als door ons werd het als een goed alternatief gezien, in muzikaal opzicht maar ook qua inpasbaarheid in de Maria-apsis, de vroegere rouwkapel. Helaas moesten er veel verbeteringen aangebracht worden, waarvan de kosten zwaar bleken tegen te vallen, zodat dit orgel voor ons niet haalbaar was.

Vervolgens werden we in april door de orgelbouwer gewezen op een orgel in de Hillegomse kerk De Hoeksteen. En toen ging het snel: deze kerk moet op zeer korte termijn worden afgebroken, waardoor de verkoopprijs onder druk staat. Het orgel stamt uit ca. 1984 en is dus relatief ‘jong’.
Volgens de deskundige van de KKOR (Katholieke Klokken- en Orgelraad) kun je op dit orgel veel stijlen kwijt: “Barok en ouder gaat prima, romantiek gaat vrij goed, modern gaat goed, koorbegeleiding gaat prima want het heeft genoeg kleuren in zachte sfeer. Het is een mechanisch orgel, dat de komende 40 jaar geen groot onderhoud nodig heeft.”

Het orgel zal wegens zijn hoogte opzij geplaatst worden, waardoor de Maria-apsis vrij blijft (als mogelijke doopkapel?) en de aanblik van de kerk minder belast wordt.
Zie de montagefoto.

Ook de Diocesaan Referent Kerk, Interieur en kerkelijke Kunst van het bisdom Rotterdam kon zich vinden in deze analyse:
“Het Hillegomse orgel is een lot uit duizenden, dat je niet een tweede keer ergens anders in een kerk in Nederland zult vinden voor dit bedrag. Een dergelijk orgel in deze staat van onderhoud is een unicum en biedt daarom de beste garantie voor een lage kostenpost voor onderhoud tot in lengte van jaren voor een uiterst scherpe prijs.”

Op 13 mei kwam er een telefoontje van de kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Hillegom, dat men akkoord kan gaan met het aan ons overdragen van het orgel uit De Hoeksteen voor het door ons geboden (symbolische) bedrag van 10.000 euro. Belangrijke overweging voor hen, naast dat het orgel ‘gewoon weg moet’, is dat het orgel weer gebruikt gaat worden in een geloofsgemeenschap.

Uiteraard komen er nog kosten bij voor het verplaatsen en het bij ons opbouwen van het orgel, voor de fundering, de elektra aansluiting e.d.

Met de formele instemming van onze Beheercommissie, het Parochiebestuur en het Bisdom kan de procedure nu in gang gezet worden.

We verwachten dat het orgel snel naar onze kerk komt. Dan zal het nog een paar maanden vergen voor alle werkzaamheden zijn uitgevoerd en het orgel in gebruik kan worden genomen. De kerk zal dus tijdelijk ook werkplaats voor de orgelbouwer zijn.

We mogen onszelf als parochiekern met dit prachtige orgel feliciteren!

—————————-