Vieringen in de Goede Week

In de H. Willibrordkerk zijn in de Goede Week de vieringen als volgt:

Palmpasenzo 24 maart, 11:00 uurEucharistieviering
presentatie eerste communicantjes
Mgr Van Luyn en diaken Winnubst
Dameskoor
Dinsdagdi 26 maart, 19:30 uurBoeteviering
Witte Donderdagdo 28 maart, 19:00 uurEucharistieviering Livestream
Mgr Van Luyn en diaken Winnubst
Schola Cantorum
Goede Vrijdagvr 29 maart, 15:00 uurKruisweg Livestream
Diaken Winnubst
Goede vrijdagvr 29 maart, 19:00 uurEucharistieviering en kruishulde
Mgr Van Luyn en diaken Winnubst
Dameskoor
Paaswakeza 30 maart, 22:00 uurEucharistieviering
Pastor Van Vliet
Gemengd Koor
Eerste Paasdagzo 31 maartEucharistieviering
Mgr Van Luyn en diaken Winnubst
Schola Cantorum