Augustinus thema-avond

Kaart wordt geladen...

Datum / Tijd
wo 14 november
20:00 - 22:00

Locatie
Pastorie H. Willibrord
Rhijngeesterstraatweg 35
Oegstgeest

Categorie
Activiteiten


Henri Nouwen en over de dingen zelf ontdekken

Op 14 november starten we met de eerste van drie gerelateerde bijeenkomsten, die in het kader staan van het Groene Boekje en de parochiële Augustinus-ontmoetingen. De samenhang is het onderwerp de pelgrimstocht, de spirituele ontwikkeling en de kracht van het gebed. Het Groene Boekje is een jaarlijkse uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest.

Inspirerend bij de eerste bijeenkomst is de boodschap van Henri Nouwen beschreven in zijn boek ‘Over spiritueel leven’, maar ook zijn preken staan centraal.

Michel Ford, die de inleiding van het boek ‘Over spiritueel leven’ schreef, verwoordt de overtuiging van Henri Nouwen treffend: “Het geestelijke leven is een voortdurende beweging tussen de polen van eenzaamheid en alleen zijn, vijandschap en gastvrijheid, illusie en gebed.”  Nouwen stelt: “Jezus laat, zowel in zijn leer als in zijn leven, zien dat ware vreugde vaak verborgen is onder onze zorg en dat de dans van het leven zijn oorsprong vindt in verdriet.”
En dat alles komt mijns inziens mooi samen in een gezamenlijke pelgrims (wandel) tocht.

Op 14 april 2019 draaien we de film ‘The Way’ en gaan we hierover met elkaar in gesprek. We sluiten het drieluik op 19 mei 2019 af met een wandeltocht overdag die loopt over de oude middeleeuwse pelgrimsweg. We starten dan bij een Leidse kerk (een officiële Jacobsweg stempelpost).

De avonden worden ingeleid en begeleid door diaken Peter Winnubst.

U bent voor de avond over Henri Nouwen van harte welkom in de pastoriezaal van de H. Willibrordkerk , Rhijngeesterstraatweg 35 te Oegstgeest. Meer informatie: erik@flikkenschild.nl