Amnesty International

In actie voor Amnesty International

Amnesty, opgericht in 1961, blijft regeringen herinneren aan hun beloften om de mensenrechten te eerbiedigen.  In Nederland werkt Amnesty International met 400 lokale groepen.

De groep van de Willibrord-parochiekern komt één keer per maand bijeen in de pastorie op de eerste maandag van de maand, ‘s middags van 14 tot 16 uur, om samen brieven over te schrijven voor Amnesty International. De 2 of 3 voorbeeldbrieven van het hoofdbureau in Amsterdam worden overgeschreven om vervolgens naar de desbetreffende autoriteiten verstuurd te worden.

De massale brievenacties verhogen de druk op de autoriteiten om gevangenisomstandigheden te verbeteren, gewetens- en politieke gevangenen een eerlijk proces te geven en tegen martelingen en politieke moorden.

Uit de resultaten blijkt dat de macht van het getal werkt! Een kleine inspanning, 1 uur per maand, kan grote gevolgen hebben. Iedereen kan meeschrijven!