Actie Kerkbalans

In januari ging de actie Kerkbalans 2021 van start. Al veel leden van onze H. Willibrord-kerkgemeenschap hebben wederom positief gereageerd door een bijdrage te storten op ons rekeningnummer voor deze jaarlijks terugkerende actie.
Zoals u op de thermometer ziet, was de stand per 31-03-2021 € 66.790, ofwel 64% van het streefbedrag van € 105.000, vergelijkbaar met de stand in 2020.
We zijn allen die al hebben bijgedragen uiteraard heel dankbaar!
Maar……….. het streefbedrag is, zoals u ziet, nog niet bereikt.
De inkomsten uit de Actie Kerkbalans zijn bedoeld om de jaarlijkse exploitatie van onze parochiekern rond te krijgen, nodig voor het voortbestaan van onze H. Willibrord-gemeenschap. Wij vragen u dan ook om welwillend uw bijdrage hieraan te leveren.
Zoals bekend kunt u uw bijdrage storten op één van de volgende rekeningnummers:
NL45 INGB 0000 0739 00 of NL95 RABO 0138 4020 19.

In OKe en Augustinus heeft u kunnen lezen over de plannen die voor onze kerk op stapel staan (herinrichten en opknappen van de kerkzaal; mogelijk het bouwen van een multifunctionele, maar ook energiebesparende ruimte ten behoeve van de kerkgemeenschap en de Oegstgeester gemeenschap in brede zin). Daar zijn vooral reserveringen en geoormerkte gelden voor beschikbaar, zodat die niet op de bekostiging van de jaarlijkse exploitatie zullen drukken.

Mogen we op u rekenen? Alvast bedankt!

Beheercommissie H. Willibrord Oegstgeest

Vieringen in de Goede Week

De vieringen in de Goede Week vinden in onze kerk plaats op:

  • woensdag 31 maart, 19.00 uur Boeteviering
  • donderdag 1 april, 19.00 uur Witte Donderdag
  • vrijdag 2 april, 15.00 uur Goede Vrijdag, Kruisweg
  • zaterdag 3 april, 19.00 uur Paaswake
  • zondag 4 april, 11.00 Eerste Paasdag
  • maandag 5 april, 11.00 uur, Tweede Paasdag

Er mogen 30 mensen in de kerk aanwezig zijn. De vieringen op 1, 2, 3 en 4 april worden gestreamd.

U kunt zich bij het secretariaat inschrijven voor de vieringen in de Goede Week, in principe voor één viering van uw voorkeur. Mocht u meerdere vieringen willen bijwonen, dan komt u op een wachtlijst en krijgt u bericht wanneer er voldoende plaats is. Het secretariaat is bereikbaar op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend, van 9.00-12.00 uur.

De links voor de gestreamde diensten staan hieronder aangegeven.
In de nieuwe Augustinus die deze week uitkomt, kunt u ook alle gegevens terugvinden. Let op: de gegevens die in de OKe staan, kloppen niet voor Goede Vrijdag (er is geen Kruishulde ‘s avonds) en de Paaswake.

We wensen u een goede voorbereiding op Pasen!

De Kerk als Kerk

wo. 24 maart om 15.15 uur te zien: de zesde uitzending van ‘Kerk van alle Kanten’ over ‘De Kerk als Kerk’

[Lees meer…]

Livestream op 28 februari

om 9.30 uur uit Katwijk

U kunt de livestream viering van zondag 28 februari op de tweede zondag van de veertigdagentijd voor alle parochianen van de parochie H. Augustinus vanuit onze parochiekern van de H. Joannes de Doper om 9.30 uur volgen. Dat kan via deze link: https://youtu.be/FFUkH9PN_04.
Voorganger in deze eucharistieviering is pastoor Franken en de muzikale begeleiding komt van een cantor-organist.

Kerk leeg in nachtmis

Oegstgeester r.-k. kerk leeg in de kerstnacht, nachtmis wordt gestreamd

Alle kerstnachtmissen worden gestreamd:

om 20.00 uur vanuit de H. Willibrordkerk in Oegstgeest (link: https://youtu.be/DgefVNw3eQI )

en de Joannes de Doperkerk in Katwijk en

om 22.00 uur vanuit de  Sint Willibrorduskerk in Wassenaar en de H. Laurentiuskerk in Voorschoten.

Op kerstavond kan men om 17.00 uur de livestream van de gezinsviering in Katwijk volgen.  Kinderkoor De Vrolijke Noot zal daar de muzikale ondersteuning verzorgen. Zie hiervoor www.joannesdedoper.nl.

[Lees meer…]

Livestream 29 nov.

Komende zondag 29 november is de mis om 11.00 uur te volgen via de livestream vanuit de H.Laurentius Voorschoten.

De link is: https://youtu.be/hqrNocpoFTI

Alpha-cursus

Er start binnenkort weer een Alpha-cursus in onze parochie!

De Alpha geeft uitleg over het christelijk geloof. De Alpha is vrijblijvend en gratis voor iedereen van 15 tot 100+ jaar. Tien avonden en een weekend kom je als groep online bij elkaar. Je kijkt naar een filmpje over het christelijk geloof. Daarna praat je in vaste kleine groepjes hierover door. Je zult merken dat je in korte tijd elkaar leert kennen en een band opbouwt.

Twijfel je of het iets is voor jou? Kom online vrijblijvend naar de introductiebijeenkomst van 13 januari om 19.30 uur en kijk zelf of de Alpha iets voor je is.

De  bijeenkomsten daarna zijn gepland op de woensdagen: 20,27 januari, 3,10,24 februari, 3,10,17,24,31 maart.

Verder is er nog een weekeind in een klooster.  Hier volgt nog informatie over.

Informatie en deelname

Alle bijeenkomsten zijn online via Zoom (https://zoom.us). Zoom kun je gebruiken op je pc, laptop of op je smartphone. Een camera, geluid en microfoon zijn vereist. Gebruik de Zoom-app op je mobiel. Windows-gebruikers kunnen het beste de Zoom Client for Meetings installeren (https://zoom.us/download).

De eerste avond is de introductie-avond. Dan kun je kijken of je mee wil doen. Je moet je van te voren hiervoor opgeven, omdat we anders niet de link naar de Zoom-bijeenkomst kunnen sturen.

Aanmelden via: alpha.jozefkerk@hotmail.com

Meer informatie op:

https://www.facebook.com/alpha.jozefkerk Extra informatie kun je ook krijgen bij:

Pastoor Franken:  rochusfranken@outlook.com
Erik Flikkenschild: erik@flikkenschild.nl
Reinoud Kaasschieter: alpha.jozefkerk@hotmail.com

Kerstengelen

In navolging van Katwijk en Voorschoten willen we in Oegstgeest ook een Kerstengelen-project opzetten.

Om te beginnen in een beperkte vorm: niet vier keer, maar éénmaal in de Advent een kaartje, bloemen of attentie anoniem afgeven bij iemand die dat nodig heeft.

We zoeken daarom kerstengelen én adressen van mensen die in aanmerking komen voor een liefdevol gebaar. In beide gevallen kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van de parochiekern: 071 – 517 5304 of per e-mail: pastorie@willibrordoegstgeest.nl.

Ook zelf zal de Pastoraatgroep actief op zoek gaan naar kerstengelen en kandidaten. Bovendien zullen mensen die in aanmerking komen, gebeld worden om te vragen of zij er prijs op stellen om iets te ontvangen.

U kunt zich ook bij mij aanmelden, via mijn e-mailadres vanleukenels@gmail.com. 

In het vorige nummer van De Augustinuskunt u nalezen hoe het project in Katwijk en Voorschoten is opgezet.

Wij kijken uit naar uw reactie!

Namens de MOV en de Pastoraatgroep,

Fulco Jongsma en Els van Leuken, ‘hoofdengelen van dienst’

Livestream uit Oegstgeest

Komende zondag 22 november is de livestream om 11.00 uur vanuit de H. Willibrordkerk in Oegstgeest. Te zien via deze link:

https://youtu.be/N9A3zwSb74k

Livestream uit Oegstgeest

Komende zondag 8 november is de livestream van de H. mis om 11.00 uur vanuit de H.Willibrordkerk Oegstgeest.

De link is: https://youtu.be/3qr6rZqFN1s