Uitnodiging installatie pastoor Franken 8 maart

Het bestuur van parochie H. Augustinus heeft de eer u uit te nodigen voor de installatie tot pastoor van onze parochie van de zeereerwaarde heer pastoor R.J.W. Franken. De installatie zal plaatsvinden in de Eucharistieviering op zondag 8 maart 2020 om 11.00 uur in de H. Willibrordkerk te Oegstgeest (Rhijngeesterstraatweg 35) door bisschoppelijk vicaris de hoogeerwaarde heer A.J. van Deelen. De receptie is aansluitend vanaf ongeveer 12.30 uur in het naast de kerk gelegen La France (Rhijngeesterstraatweg 43). Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. R.S.V.P. secretariaat@parochie-augustinus.nl  [Lees meer…]

Foto’s afscheid pastoor Hagen

Hieronder ziet u een paar foto’s die gemaakt zijn door fotograaf Erik Flikkenschild tijdens het afscheid van pastoor Michel Hagen op 1 maart jl.

      

Coronavirus

Maatregel Nederlandse bisschoppen vanwege het coronavirus

Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met ingang van de zondagsviering van 1 maart het volgende van kracht is in de Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder controle is:

  • tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
  • De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
  • De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
  • Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.

Vastenactie 2020

De Bisschoppelijke Vastenactie van dit jaar heeft als titel ‘Werken aan je toekomst’. In de veertigdagentijd tussen 26 februari ten 12 april wordt campagne gevoerd om beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden te bevorderen.
Waar wij het in Nederland vanzelfsprekend vinden dat alle kinderen een goede opleiding genieten om later hun eigen geld te kunnen verdienen, krijgen kinderen in bijvoorbeeld Zambia geen kans om verder te leren. [Lees meer…]

Actie Kerkbalans 2020

De Beheercommissie zit niet stil. Naast de zorg voor de dagelijkse gang van zaken voor het in stand houden van kerk en pastorie en het kerkhof houdt de commissie zich ook bezig met de plannen voor de korte en langere termijn.

Bij de bisschoppelijke visitatie van afgelopen zomer zijn er aanbevelingen gedaan die ook bouwkundige consequenties kunnen hebben voor de inrichting van de kerkruimte. De Beheercommissie en Pastoraatgroep pakken dit gezamenlijk op. Onder meer wordt nagedacht over een aparte sacramentskapel binnen de grote kerkruimte (afgeschermd met glas), die ook als dagkapel gebruikt kan worden.

[Lees meer…]

Stille Omgang 21 maart

Traditiegetrouw vertrekt er op zaterdagavond 21 maart een bus naar de Sint-Franciscus Xaverius kerk, de Krijtberg, Singel 446 in Amsterdam waar wij om 22.15 uur deelnemen aan de heilige mis ter voorbereiding op de Stille Omgang. Hierna starten wij vanaf het Spui de eeuwenoude route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep nadat  hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder dat geschiedde: het Mirakel van Amsterdam, de hostie die een zieke uitbraakte werd in het haardvuur geworpen maar verbrandde niet waarna de hostie in een plechtige Mirakelprocessie weer naar de kerk werd teruggebracht. [Lees meer…]

Afscheid pastoor Hagen

Op zondag 1 maart is er geen viering in de H. Willibrordkerk in Oegstgeest vanwege het afscheid van pastoor Michel Hagen tijdens een feestelijke viering in de St. Jozef in Wassenaar op hetzelfde tijdstip.
U bent van harte welkom! Zie ook de uitnodiging hieronder.

Adventsproject

Tijdens de adventstijd van dit jaar steunen wij een bijzonder project. We zetten ons in voor toegankelijke gezondheidszorg in Niger. Dit doen wij samen vanuit al onze parochiekernen van de Augustinus-parochie.

Toegankelijke gezondheidszorg in Niger

De dorpen Tambole en Dogona in Niger zijn ver verwijderd van het dichtstbijzijnde gezondheidscentrum, waardoor veel mensen geen toegang hebben tot medische zorg. Ziekte legt grote economische druk op families en houdt daarmee armoede in stand. Daarom wil de katholieke ontwikkelingsorganisatie CAFOD de bereikbaarheid van medische zorg verbeteren. [Lees meer…]

 

 

https://www.willibrordoegstgeest.nl/2019/11/3331/

Kinderkoor is gestart

Donderdag 10 oktober was het zover: een eerste kennismaking en alvast wat liedjes oefenen. We repeteren voor de kleuterviering op kerstavond. In het begin was iedereen nog een beetje zenuwachtig: zou het gaan lukken, zou het leuk zijn? Maar het oefenen ging heel goed en natuurlijk was een glas thee of limonade met een koekje in de pauze.

Wil je ook meedoen? We kunnen nog wel wat meisjes/jongens gebruiken.

Meld je dan aan via telefoon: 071 – 517 5304 of per e-mail: pastorie@willibrordoegstgeest.nl

De eerste repetitie na de herfstvakantie is weer op donderdag 31 oktober van 16.00 tot 17.30 incl. een kleine pauze.

Op de foto van links naar rechts: dirigent Usha, Isabelle, Veere, Josefine , Charlotte, Sofia en organist/pianist Leonardo.