Vrijwilligers gezocht

Samen zijn wij kerk, samen staan wij sterk.

Zo zijn wij o.a. op zoek naar een gastheer of gastvrouw op de dinsdagochtend. Naar mensen met groene vingers om onze tuingroep te ondersteunen op donderdagochtend of om onze bloemengroep te helpen. De vrijwilligers van Schoonschip, die voor een mooie schone kerk zorgen, zouden ook heel blij zijn met uitbreiding. Evenals de koffieschenkgroep, de bloemengroetgroep en de contactpersonen.
Mocht u interesse hebben, schroom niet, samen staan wij sterk. U bent van harte welkom!! Bel of mail naar ons secretariaat want wij hebben echt nog wat extra helpende handen nodig.

Schola Cantorum bestaat 80 jaar!

In 1939, toen herdacht werd dat het 1200 jaar geleden was dat op instigatie van Willibrord in Oegstgeest een kerkje werd gebouwd, haalde toenmalig kapelaan Sanders zangers bijeen om de Gregoriaanse gezangen te studeren. Niet als nevenactiviteit van een meerstemmig zingend koor, maar als specialiteit. Het was de geboorte van onze Schola Cantorum. Kapelaan Sanders bevorderde het Gregoriaans ook om de kerkgangers actief en zingend bij de heilige Mis te betrekken. Het is wonderbaarlijk dat sinds die oprichting steeds weer nieuwe zangers en dirigenten zich hebben aangemeld om de lofzang van het Gregoriaans gaande te houden, al tachtig jaar! Dit feest werd gevierd op 22 september jl. tijdens de mis.

Barbecue met vrijwilligers

Zondag 7 juli 2019 – Na twee keer mag je het wel een traditie noemen: de vrijwilligersbarbecue aan het eind van het kerkelijk werkjaar. In de mooie en zonnige pastorietuin was er volop tijd en ruimte voor ontmoeting en konden zo’n 70 vrijwilligers zich opladen voor weer een nieuw seizoen.

Palmpasen met optocht kinderen

Vandaag, zondag 14 april, vierden we in de kerk Palmpasen. Alle kinderen waren welkom met hun mooi versierde Palmpaasstok. Bij de kerk kregen ze nog het gewijde buxustakje erop. Toen waren alle 30 kinderen klaar voor een optocht (processie) door de kerk. Zo kon iedereen de mooi versierde stokken bewonderen.

Op deze manier herdenken we jaarlijks de intocht van Jezus in Jeruzalem, zittend op een ezel. De mensen gooiden toen palmtakken (en hun jassen) op de grond zodat hij er overheen kon lopen. Ze zwaaiden met palmtakken en riepen: ‘Hosanna!’

Dit jaar stelden op Palmzondag ook de 19 communicanten van dit jaar zichzelf in de kerk aan de parochiegemeenschap voor.

Palmzondag 14 april – optocht met kinderen

Alle kinderen zijn om 10.45 uur van harte welkom aan de achterkant van de kerk (pastorie) met hun kant-en-klare palmpaasstok. Hoe je die maakt en wat alle symbolen betekenen, vind je hier.

Een broodhaantje voor bovenop de stok, koop je bij Bakkerij De Groot in de Kempenaerstraat. Een gewijd buxustakje krijg je van ons.

Aan het begin van de viering lopen de kinderen – onder begeleiding – een processie (optocht) door de kerk. De palmpaasstokken worden vervolgens bij het altaar neergelegd. Na afloop van de mis mogen de kinderen de stokken weer ophalen om ze weg te geven aan iemand die dat nodig heeft. Een zieke, een eenzame oudere, enz.

 

Gezinscatechese 17 maart

 

In Voorschoten is voor alle gezinnen uit de gehele parochie weer een bijeenkomst met aansluitend Eucharistieviering in het kader van de gezinscatechese. Aanvang 9.30 uur. Meer informatie.

 

 

Inluiden Actie Kerkbalans was een feestje

,, Het was gewoon een feestje om dit met elkaar te mogen meemaken.” ,,Wat ontroerend om die kinderen van kinderkoor De Vrolijke Noot daar dat klokkenlied te horen zingen, het is toch de generatie waar we de fakkel aan door moeten geven.” ,,De saamhorigheid lieten we vanmiddag toch goed zien met vertegenwoordigers uit alle parochiekernen van onze parochie van de H. Augustinus.” ,,Ik had dit voor geen euro willen missen. Dit was wat deze middag betreft hier in Katwijk ook een succesverhaal in de Katholieke Kerk.”

Zomaar vier reacties van verschillende aanwezigen bij het diocesane inloopmoment namens de 48 parochies van het bisdom Rotterdam zaterdagmiddag 19 januari van 12.30 – 13.30 uur in de parochiekerk van de H. Joannes de Doper in Katwijk. [Lees meer…]

Diocesaan inluiden Actie Kerkbalans 19 januari

Deze maand vindt het diocesane inluidmoment van het bisdom Rotterdam voor de aftrap van de Actie Kerkbalans 2019 plaats in onze parochie van de H. Augustinus.  Vicaris Tjeerd Visser zal namelijk op 19 januari onder andere om 13.00 uur de klokken gaan luiden in de H. Joannes de Doperkerk in Katwijk. Dat is dus een prachtige aanleiding om er een extra feestelijk inluidmoment van te maken. U bent van harte welkom om dit mee te maken!

[Lees meer…]

Willibrordpenning voor Yvonne van Velzen

Yvonne van Velzen ontving uit handen van diaken Peter Winnubst op Willibrordzondag, 4 november, de Willibrordpenning. Dit is een penning die jaarlijks wordt uitgereikt om een van de betrokken vrijwilligers in de parochie te eren en danken voor alle inzet. Yvonne is al meer dan 20 jaar actief voor de parochie(kern) onder meer in de werkgroepen voor catechese, vormsel, ziekencommunie, contactpersonen en de koffieschenkgroep. Blij en totaal verrast nam ze de erepenning in ontvangst. Met een luid applaus van de gemeenschap als gevolg.

Sinterklaasactie Serve the City Leiden


Serve the City Leiden organiseert sinds 2013 een sinterklaasactie voor kinderen die geen sinterklaascadeautjes van hun ouders kunnen krijgen omdat daar geen geld voor is. Via de Voedselbank, SchuldHulpMaatjes, Vluchtelingenwerk en Rosa-Manus krijgen deze ouders/verzorgers de gelegenheid om hun kind(eren) bij ons aan te melden. Zo zijn we er zeker van dat het op de goede plekken terecht komt.Tegelijkertijd vragen wij mensen om te helpen deze actie tot een succes te maken..

Het gaat om een bijzondere actie voor zo’n 250 kinderen, oftewel 100 gezinnen!

Helpt u ook mee om al deze kinderen een fijne Sinterklaas te bezorgen?
Dat kan door:
– een cadeautje te kopen
– en/of te helpen bij het inpakken of bezorgen.

Inschrijven, meer informatie en een impressie van vorig jaar vindt u bij www.VoorElkaarLeiden.nl/servethecity.

Bij voorbaat onze hartelijke dank en groeten van het kernteam Serve the City Leiden,
Coriëtte van Hoek, Myrthe van Wijk, Aly Boogaard, Annemarie van den Brink, Liezbeth van Voorst, Marieke Breedveld, Arjen Boerman, Lida Dröge en Jan Kruidhof.