Zangers gezocht voor kerst-scratch

Dit jaar is er – zoals altijd – een kerstconcert, en wel op 16 december 2018. Wat nieuw is, is dat we een scratch-onderdeel hebben. Daarvoor zoeken we enthousiaste zangers die zelfstandig hun partij kunnen instuderen.

Alle verdere informatie en het aanmeldformulier vindt u via deze link.

 

 

Catechese voor gezinnen

Catechese voor het hele gezin

Zondag 17 november 2019 was de eerste gezinscatechese H. Augustinus van dit schooljaar. Het was een vreugdevol gebeuren met ruim veertig gezinnen en een groep zeer betrokken vrijwilligers. Het is een nieuw concept sinds januari van dit jaar. Het bijzondere is dat ouders en kinderen uit de vier dorpen van de parochie (Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar) op zondagochtend samen komen en ieder op eigen niveau catechese krijgt. Dit geldt voor de kinderen en voor de ouders. Dit laatste is wezenlijk, omdat ouders van nu een veel grotere taak hebben in de geloofsopvoeding van hun kinderen dan vroeger. Om het geloof door te geven is gesprek over geloof nodig: gesprek tussen ouders en kinderen.  Als ouders ervoor kiezen om met het geloof verder te gaan, is het nodig dat ze zich verdiepen in de persoon van Jezus. Om die reden biedt de parochie ook de ouders de mogelijkheid om deze catechese te volgen, op een interactieve en laagdrempelig manier. De volgende bijeenkomsten vinden plaats op: 19 januari, 22 maart en 17 mei 2020.

Meer informatie en aanmelden

U bent van harte welkom om aan te haken.

Pastoor Michel Hagen

 

 

Paaskaars cadeau 2017 jaar van wijding

De pastoraatgroep heeft besloten de Paaskaars van 2017 aan diaken Peter Winnubst te geven omdat 2017 het jaar van zijn wijding was. U ziet hier Peter Winnubst in zijn nieuwe dalmatiek (diakenmantel) die wij hem als parochiekern cadeau gedaan hebben bij zijn wijding.

Op de foto ziet u ook Franz Straatman, naast Peter. Franz vertelde over de houten orgelpijp die aan het begin van de viering met een donderende klap uit het orgel was gevallen…

 

Groots slotconcert jubileumjaar Gemengd Koor

 

Zondag 11 februari om 14.00 uur is er in de H. Willibrordkerk een groot concert van 3 koren uit de Augustinusparochie. Zij hebben samen een geweldig programma voor deze middag gemaakt, als afsluiting van het jubileumjaar van het diamanten Gemengd Koor. Het concert eindigt met een gezamenlijk optreden. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis.

 

Geef voor je parochie

De voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans zijn ook in Oegstgeest in volle gang. Behalve voor de instandhouding van de kerk en van de pastorale dienstverlening is er geld nodig voor bijvoorbeeld de vervanging van de urnenmuur ofwel columbarium, zoals in de Augustinus van januari werd aangekondigd. Dat gaat ruim 46.000 euro kosten. Dat is inderdaad veel geld, maar hiermee is er straks weer een mooie plek waar mensen graag komen om hun dierbare overledenen te gedenken.

Zoals pastoor Michel Hagen zegt: “Met uw steun bouwt de kerk aan de toekomst om het geloof door te geven aan de volgende generatie.”

Vorig jaar dreigde er aan het einde van het jaar ‘onbalans’ te ontstaan tussen onze inkomsten en onze uitgaven. Vandaar doen wij voor 2018 hierbij een vriendelijke maar dringende oproep voor eigen parochie om een extra impuls te geven aan de Actie Kerkbalans. onze belangrijkste inkomstenbron.

De bijdragen van onze parochianen en van onze donateurs zijn onmisbaar. Zonder uw financiële steun vallen er gaten en komt na verloop van tijd de instandhouding van onze mooie H. Willibrordkerk in gevaar. Daarom doen wij een beroep op uw vrijgevigheid en vragen wij u mee te doen aan de actie Kerkbalans. Dat kan jaarlijks, maar u kunt ons natuurlijk ook voor langere tijd steunen met een gift voor een periode van 5 jaar. Voor uw gift kunt u gebruikmaken van de volgende IBAN-nummers: NL95 RABO 0138 4020 19 t.n.v. Kerkbijdragen H. Willibrord, Oegstgeest en NL45 INGB 0000 0739 00 t.n.v. Kerkbijdragen H. Willibrord, Oegstgeest. Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw gift.

Rabobank Nieuwjaarsconcert in onze kerk

Muziekvereniging Harmonie Katwijk verzorgt zaterdag 20 januari het Rabobank Nieuwjaarsconcert in de H. Willibrordskerk in Oegstgeest. Ook dit jaar belooft het weer een verrassend muzikaal feest te worden met fantastische solisten. De toegang is gratis voor leden van Rabobank. Kaarten zijn te verkrijgen bij het kantoor aan de Lijtweg.

Bisschop bij viering voor jongeren

Heel bijzonder… lees snel verder… voor jongeren en jong volwassenen uit de regio is er een lezingencyclus door kapelaan Boris om voor te bereiden op Kerstmis. Onze bisschop heeft spontaan toegezegd om de laatste avond voor zijn rekening te nemen, met als doel ons in te leiden in het jaar van gebed, door hemzelf uitgeroepen. Hij heeft hiervoor last minute ruimte gemaakt in zijn agenda. Laten wij dit ook doen en gebruik maken van deze unieke kans. Woensdag 20 december. H. Willibrord kerk te Oegstgeest. Aanvang 19.00 met Eucharistieviering waarin de bisschop voor gaat. Aansluitend is de inleiding door onze bisschop.

Vacature secretariaat

Wij zoeken een medewerk(st)er voor het secretariaat. Het gaat om 12 uur, op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12.30 uur. Een verantwoordelijke spilfunctie met organisatorische, administratieve en secretariële werkzaamheden. Het functieprofiel en alle details vindt u hier. Solliciteren kan tot 26 januari 2018.

Kerstconcert Gemengd Koor

Op zondag 17 december bent u weer van harte welkom bij het kerstconcert met samenzang van het Gemengd Koor St. Willibrord, onder leiding van dirigent Mijke de Ru. Behalve met traditionals en Christmas Carols van Rutter laat het koor u kennis maken met mooie, lyrische kerstsongs van hedendaagse componisten als Dan Forrest,Morten Lauridsen en William Todd.

Medewerking verlenen: Martin Gordijn, orgel/piano, Nick Scholten, harp, en Hieke van Hoogdalem, cello.

Plaats: H. Willibrordkerk Oegstgeest

Tijd: 20.00 uur

Toegang gratis, collecte bij de uitgang

Willibrordpenning voor Chantal de Bree

Chantal de Bree ontving zondag 12 november jl. de Willibrordpenning uit handen van pastoor Michel Hagen. Pastoraatgroep en Beheercommissie hadden haar voorgedragen voor deze penning, met oorkonde, als blijk van waardering en dank voor haar jarenlange inzet voor de parochie. Zo was zij ooit lid van een denktank die zich bezon op de toekomst van de parochie. Tot op heden is Chantal vrijwilliger bij de kinderwoorddienst op zondag. Zij stond aan de wieg van de werkgroep Kind in de kerk, bedoeld om de kinderen in de kerk letterlijk en figuurlijk meer aandacht te schenken. Ook voor praktische hand- en spandiensten kan de parochiekern van de H. Willibrord altijd een beroep op Chantal doen.