Interview Peter Winnubst in Leidsch Dagblad

Journaliste Miep Smitsloo schreef een uitvoerig artikel naar aanleiding van een interview met Peter Winnubst, gepubliceerd in het Leidsch Dagblad van 11 november 2017. Als u klikt op de afbeelding kunt u het artikel lezen.

Vacatures

Vacature secretarieel medewerk(st)er

H. Willibrord Oegstgeest, 12 uur per week (betaalde functie)

Profiel:

De secretarieel medewerk(st)er heeft in de organisatie van de H. Willibrordkerk in Oegstgeest een spilfunctie. Als duizendpoot houdt hij/zij zich bezig met de secretariële, organisatorische en administratieve invulling van het secretariaat van deze parochiekern die deel uitmaakt van de Augustinusparochie (Katwijk, Voorschoten, Wassenaar en Oegstgeest). De doelgroepen zijn de parochianen uit Oegstgeest (en directe omgeving), de vele vrijwilligers die werkzaam zijn in bijvoorbeeld de pastoraatgroep, beheercommissie en diverse werkgroepen en koren en natuurlijk bezoekers/passanten.

Als gastvrouw ontvangt de secretarieel medewerk(st)er alle bezoekers en gebruikers van de pastorie met een warme, open houding en uitstraling. Vanuit een goed overzicht beheert en controleert hij/zij de agenda’s en het gebruik van de ruimtes en zorgt voor de bevoorrading van kantoor- en consumptieartikelen. Als spil tussen pastoraal team, vrijwilligers/werkgroepen en parochianen legt de secretarieel medewerk(st)er met zijn/haar sociale vaardigheden verbindingen en signaleert hij/zij waar organisatorische hulp nodig is. Vanuit een vriendelijke, maar assertieve houding werkt hij/zij goed en graag samen. Daarnaast beheert hij/zij de administratie van de diverse parochiebestanden en het secretariaat zelfstandig en beheert de (vertrouwelijke) persoonsgegevens. De secretariële en administratieve werkzaamheden worden deels handmatig en deels via moderne apparatuur uitgevoerd. Alle werkzaamheden vragen om uitvoering met grote accuratesse. De secretarieel medewerk(st)er onderhoudt nauw contact met de locatiereferent (de diaken), de leden van het pastoraal team en de leden van de pastoraatgroep. Voor zaken die de totale parochie aangaan, heeft de medewerk(st)er te maken met sturing vanuit het centrale parochiesecretariaat. Hij/zij neemt deel aan de maandelijkse avondvergadering van de pastoraatgroep. Hiërarchisch valt het secretariaat onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter van de beheercommissie en daarmee onder het parochiebestuur.

Werkzaamheden / verdere details functie:

 • Op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig van 08.30 – 12.30 uur;
 • Functioneren als gastvrouw voor de ontvangst van personen en groepen in de pastorie;
 • Informatie geven mondeling aan de deur, via telefoon, post en/of e-mail;
 • Verwerken van inkomende en uitgaande post;
 • Algemene informatie communiceren aan betrokkenen;
 • Coördinatie en uitvoering van administratie en registratie persoonsgegevens en misintenties;
 • Coördinatie van opstellen en afdrukken van liturgieboekjes;
 • Scannen van documenten en rapporten in DocBase;
 • Administreren van gegevens van de sacramentele bedieningen;
 • Bijhouden voorraad kantoor- en consumptieartikelen.

Functie-eisen:

 • Sterke verbondenheid met de R.K.-kerk;
 • Algemene secretariële werkervaring in een spilfunctie;
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • Goed kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie
 • Organisatietalent;
 • Verantwoordelijkheidsgevoel en accuratesse;
 • Open en respectvol, gastvrije en sociale instelling;
 • Praktisch, stressbestendig, initiatiefrijk en proactief;
 • Bereidheid om nieuwe (computer)systemen snel aan te leren;
 • In staat goed zelfstandig te werken en prioriteiten te stellen;
 • In staat prettig samen te werken.

Sollicitatiebrieven kunnen tot 26 januari 2018 worden gericht aan: Mr. Anne Goud, Secretaris Beheercommissie, Parochiekern H. Willibrord Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest. E-mail: pastorie@willibrordoegstgeest.nl

Vacature vrijwilligers:

In onze parochiekern zijn er enkele groepen vrijwilligers die op gezette tijden parochianen bezoeken. De ‘attentiegroep’ brengt een attentie bij mensen die 80, 85, 90 jaar enz. worden. De ‘bloemengroetgroep’ brengt elke zondag een bloemetje bij iemand of bij een gezin waar ofwel  troost nodig is of waar een heuglijk feit wordt gevierd.

Beide groepen hebben dringend behoefte aan uitbreiding. Het is niet alleen dankbaar werk, maar het is ook heel bijzonder: je komt bij mensen thuis op een moment waarop aandacht vanuit onze geloofsgemeenschap heel erg gewaardeerd wordt.

Voor nadere informatie en voor aanmelding kunt u terecht bij het secretariaat: parochie@willibrordoegstgeest.nl of bij Els van Leuken, lid pastoraatgroep.

 

Samen per bus naar Rotterdam 18 november

Op zaterdag 18 november wordt Peter Winnubst  in de kathedraal van Rotterdam tot diaken gewijd. Om dit heugelijke feit mee te vieren willen wij op 18 november met zoveel mogelijk mensen in Rotterdam aanwezig zijn. Hiertoe bieden wij de mogelijkheid om per bus naar Rotterdam te gaan waar wij naast de wijdingsplechtigheid ook op de receptie aanwezig zullen zijn. De viering begint om 11:00 uur tot ongeveer 13:30/14:00 uur waarna wij na de receptie (naast de kathedraal) om 15:30 uur naar huis zullen gaan. Achter in de kerk liggen een informatiefolder en intekenlijst.

 

Voorbereiding H. Vormsel 2017

In september 2017 zijn de tieners uit onze parochie gestart met de voorbereiding voor hun H. Vormsel. Iedere zondag komt de groep bij elkaar tijdens de zondagse viering.
Bisschop J.H.J. van den Hende zal op zaterdagavond 18 november om 19.00 uur in de H. Willibrordkerk van Oegstgeest het Heilig Vormsel toedienen aan de jongeren die dit sacrament willen ontvangen. Natuurlijk bent u daarbij van harte welkom!

Palmpasen

Zondag 9 april jl. herdachten we in de Willibrordkerk van Oegstgeest met de kinderen de intocht van Jezus in Jeruzalem tijdens Palmpasen. De kinderen liepen in optocht door de kerk om hun mooie stokken aan iedereen te laten zien. Daarna gingen ze naar de Kinderwoorddienst waar ze hoorden over alle symbolen die op de Palmpaasstok gebruikt zijn. Ook keken ze vast vooruit naar de Goede Week en het naderende Paasfeest. Foto: M. Davidson

40 jaar Gemengd Koor

Tijdens de mis van zondag 12 februari begon het feestelijk jaar voor het Gemengd Koor St. Willibrord. Zij vieren dit jaar namelijk hun 40-jarig jubileum.

Namens de pastoraatgroep en de beheercommissie sprak Huub de Groot de koorleden kort toe. Zij ontvingen alvast een hartelijk applaus van alle aanwezige gelovigen en een boeket bloemen. Ook een enkel oud-lid kreeg zo’n bloemenhulde.

De Groot sprak: “Zoals Augustinus zelf ooit verkondigde: zingen is dubbel bidden. Wij danken jullie heel hartelijk voor al het muzikale moois dat jullie voor de gemeenschap hebben gedaan en nog gaan doen.”

Het Gemengd Koor werd in 1977 opgericht. Er zijn nog 3 leden van het eerste uur actief lid (Agniet van der Heijden, Mirjam van der Wouden en Jacqueline van Arend). De huidige dirigente Mijke de Ru is vanaf het 10e jaar de vaste dirigent; alweer 30 jaar dus. En de vaste organist,artin Goddijn begeleidt de leden sinds 15 jaar. Het koor bracht inmiddels 2 CD’s uit.

“Om de volgende 40 jaar tegemoet te gaan, kan het koor nog nieuwe leden gebruiken. Mits zij goed kunnen zingen, want het koor stelt zo zijn eisen aan de zangkwaliteiten van de leden.” Het is een hechte groep die naast het repeteren en zingen ook gezamenlijk andere activiteiten onderneemt, zoals wandelen of zelfs wijn bottelen. Dikwijls ook met partners, aanhang en kinderen. Optredens vinden plaats in de eigen parochiekerk, in andere kerken in de regio en in het buitenland.

Op 21 mei om 15.00 uur is er het jubileumconcert in de Willibrordkerk van Oegstgeest. Ook staan er uitwisseling met de andere koren in de parochie op het programma. Het laatste nieuws is te vinden op www.willibrordkooroegstgeest.nl

 

Afscheid Peter van Beurden in Oegstgeest

Zondag 5 februari jl. was de laatste keer dat Peter van Beurden voorging tijdens de zondagse mis in onze kerk. Die was goed vol en na afloop ontving Peter uit handen van Els van Leuken namens de pastoraatgroep en de beheercommissie de Willibrordpenning. Het afscheidscadeau namens alle parochianen was een bijzondere toevoeging aan de verzameling kerken: een 3D-print van de H. Willibrordkerk. Die dag kreeg Peter nog een kerkje erbij gemaakt door de kinderen van de Kinderwoorddienst.

Tijdens zijn preek gaf hij zijn toehoorders mee dat zij als het zout zijn en hun kracht niet mogen verliezen. En het boodschappenlijstje van God met de 10 geboden, de 7 werken van barmhartigheid en de 8 zaligsprekingen niet mogen vergeten. Hij noemde zichzelf een overgangspastor in roerige tijden.

De kinderen hadden ook een mooie slinger gemaakt voor de scheidende pastor met daarop in allerlei talen woorden om gedag te zeggen. Vooral het ‘adios’ vond Peter mooi omdat het betekent ‘Ga met God’. Peter: “Ik verdwijn, maar jullie gaan door met God in welke vorm dan ook.”

Voor de nieuwe bestuurskamer liet Peter een eigen gemaakte creatie achter met een boodschap: een 3-luik met sleutels aan de zijkant en in het midden de tekst ‘where is the key?’ Kortom: verlies nooit je sleutel. We zijn zelf onze eigen sleutel. Dit kunstwerk refereert aan de tijd dat Peter in de verpleging werkte.

Aan het einde van de mis zongen de leden van het Gemengd Koor speciaal voor Peter een prachtig Engels gezang vanaf het hoogkoor. Aansluitend aan de mis was er in de Jenaplan school De Kring koffie met taart en de gelegenheid om Peter persoonlijk gedag te zeggen en te zingen. Pastoor Michel Hagen bedankte Peter officieel voor alles wat hij voor de parochie heeft betekend en wenste hem alle goeds toe.

Peter van Beurden maakte 5 jaar deel uit van het pastoraal team van de parochie H. Augustinus. Vanaf 1 maart geniet hij van zijn welverdiend pensioen. Vooral zijn creativiteit, humor en duidelijk taalgebruik zullen we in Oegstgeest missen de komende periode. Over zijn opvolging is nu nog niets bekend.

(tekst: May-lisa de Laat)