Goed nieuws!

Per 1 juni 2017 is voor een periode van vier maanden als pastoraal werker in onze parochiekern aangesteld: Margriet van der Zwaan-Arends. Zij zal het aanspreekpunt zijn voor de H. Willibrord, zowel voor de parochianen als voor het secretariaat en de pastoraatgroep. Zij heeft haar werkkamer op de pastorie en zal in principe daar te bereiken zijn op maandag, dinsdag en donderdag. Ook zal zij uitvaarten verzorgen.

Margriet is haar eerste werkdag intensief begonnen met het overleg van het pastorale team en de vergadering van pastoraatgroep en beheercommissie. Pastoor Michel Hagel legt hierbij zijn tijdelijk referentschap neer en kan zich weer richten op zijn (overvolle) takenprogramma. Per 1 oktober zal bekeken worden of er al een nieuwe opvolger is of dat Margriet nog een verlenging krijgt.

zomerkampen voor kinderen, tieners en jongeren

Het bisdom Rotterdam organiseert jaarlijks zomerkampen. Ga mee en beleef een week vol ontspanning, lol, inspiratie en geloof! De zomerkampen staan open voor iedereen tussen de 8 en 17 jaar uit de parochies van het bisdom Rotterdam en duren van zondag 16 t/m zaterdag 22 juli. Kinderkamp Amerongern: 8-12 jaar; € 120/kind, Tienerkamp Lisse: 13-14 jaar; € 130/tiener, Jongerenkamp Roosendaal: 15-17 jaar; € 140/jongere.

In de zomerkampen wordt het katholieke geloof gedeeld. Er is een thema, ontleend aan een bijbelverhaal. Dit jaar is dat ‘Handen uit de mouwen’ waarin de werken van barmhartigheid centraal staan: iets goeds doen voor een ander naar het voorbeeld van Jezus. Dit thema wordt ieder kamp creatief en aanspreken uitgewerkt. Kinderen, tieners en jongeren kunnen zich opgeven vóór 10 juni a.s. Info en aanmelding: www.bisdomrotterdam.nl/zomerkampen of via pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl

 

De nieuwe vertaling van het Onze Vader

De Nederlandse en de Vlaamse vertaling van het Onze Vader is vernieuwd in opdracht van de wereldkerk. Deze nieuwe vertaling is ingevoerd met ingang van Advent, 27 november 2016.

Nieuwe Nederlandse vertaling, met in vet de wijzigingen:

Onze Vader, die in de hemel zijn, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.

 

 

Bedevaart naar Rome

Het bisdom Rotterdam organiseert een bedevaart naar Rome in de herfstvakantie 2017. Gehoopt wordt dat velen uit verschillende delen van het bisdom deze reis meemaken. Er worden op verschillende plaatsen in het bisdom informatiemomenten gehouden. Iedereen is van harte welkom op een van deze bijeenkomsten. Is er geen bijeenkomst bij u in de buurt? Neemt u dan contact op met het pastorale team van uw parochie. In overleg zijn extra informatiebijeenkomsten mogelijk.

11-daagse reis touringcar: 12 t/m 22 oktober 2017

8-daagse vliegreis: 14 t/m 21 oktober 2017

Informatiebijeenkomst in Leiden: 18 maart: 14.00-16.00 uur Petrus kerk Lorentzkade 16a, Leiden

Voor meer informatie lees de Folder bedevaart Rome.

Zie ook de vernieuwde website www.bisdomrotterdam.nl!

 

Afscheid pastor Peter van Beurden

Pastor Peter van Beurden zal per 1 maart 2017 zijn werk in de Augustinusparochie beëindigen om van een welverdiend pensioen te gaan genieten. Op zondag 12 februari vindt het officiële afscheid van de parochie plaats, in Voorschoten. Wij willen, als geloofsgemeenschap van de parochiekern H. Willibrord, speciaal afscheid van hem nemen op zondag 5 februari, met een mooie viering en een receptie daarna. Reserveert u alvast de datum! Om uiting te geen aan onze dank voor zijn werk als referent in Oegstgeest stellen de pastoraatgroep (PG) en beheercommissie (BC) om hem met een afscheidscadeau van onze hele geloofsgemeenschap te verrassen. Wij zullen daarom vanaf 8 januari – wanneer alle bewoners van de kerststal weer vertrokken zijn – de grijze olifant van stal halen zodat u die met uw ‘enveloppen’ kunt vullen. Intussen gaan wij bedenken hoe het cadeau er uit komt te zien. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!

Uitreiking Willibrordpenning

Op zondag 13 november is de Willibrordpenning uitgereikt tijdens de Willibrordzondag.

penning-uitreiking

DORA

Is het u niet opgevallen dat de kerk er weer mooi schoon uitziet. U vindt dat dat iedere week het geval is. Of wij kerkelijke kaboutertjes hebben die dat doen? In zekere zin wel. Tweewekelijks kun je hier op woensdagmiddag een groep vrijwilligers bezig zien met poetsen en dweilen, stofzuigen en schoon peuteren tot in de kleinste hoekjes: De werkgroep Kerkschoonmaak.

In sommige parochies heten zulke groepen ook wel de Dweiltjes of Schoonschip. Ze hebben eer van hun werk want soms zijn de kerkgangers niet het schoonste publiek. En wat dacht u bij regen, bladval en sneeuw. Dan is het soms schier dweilen met de kraan open.

Kostbaar zo’n groep. Kostbaar omdat de mensen zo trouw zijn, zich soms het vuur uit de sloffen lopen en tegelijk elkaar ondersteunen in de zorgen van alledag. Kom maar eens luisteren bij de koffiepauze. Wat een geluk dat we al jaren op hen mogen rekenen. Daarom dat we vandaag die groep, in de persoon van Dora Bentvelzen- Schoo in het zonnetje willen zetten. Kom maar even naar boven Dora.

Ja jij bent degene die het langst al deel uitmaakt van de schoonmaakploeg. Ergens in de vorige eeuw nog, kwam je bij de groep en de schatting is dat je zo’n 22 jaar je energie aan een schone kerk die gastvrij oogt hebt besteed. Je bent inderdaad wat je naam betekent, Dora, Theodora, een Godsgeschenk voor onze parochie, samen met de hele ploeg.

Het is mij dan ook een eer je ter gelegenheid van alle feestelijkheid rond de heilige Willibrord je namens pastoraatgroep en beheercommissie de Willibrordpenning uit te reiken. Daarmee feliciteren we jou en je collega-schoonmakers en elkaar vanwege alle inzet.

En beste mensen behalve met gelukwensen en bloemen, zouden we de schoonmaakploeg en Dora het mooist kunnen feliciteren wanneer een aantal mensen zich aan zouden melden om hun handen uit de mouwen en in het sop willen steken.

 

penning-uitreiking-2

PAUL

Dan is er nog iemand die we vandaag in het zonnetje willen stellen. Het blijkt dat hij maar 70 dagen ouder is dan ik. En we hebben gemeen dat we beiden als misdienaar onze carrieres in de kerk zijn begonnen en in de kerkelijke geschiedenis ook vaak als een koppel worden opgevoerd: Petrus en Paulus. Paul Hendriks, kom er even bij staan.

Wist je dat jouw misdienaar zijn toch wel wat anders was dan het mijne. Jij ko er namelijk niet genoeg van krijgen. Desnoods diende je drie keer op een dag. Een soort van mis met drie heren in je eentje. Dat werd moeder Hendriks wel eens te gortig. Maar toen al konden ze altijd op je rekenen. En dat is eigenlijk de jaren zo gebleven. Jouw inzet kent eigenlijk geen grenzen, geen nee.

Je hebt een belangrijke plek in de organisatie van onze gemeenschap, je bent koster, door de weeks en op zondagen, je bent lector en je bent lid van de Schola en als het nodig is ook nog acoliet en soms ben je alle vier tegelijk!

En dan is hij altijd nog wel te porren om bij te springen: kapel te openen en kerkhof te sluiten in zomertijden. Full time, telt hij het geld van de collecten en doet hij de liturgische planning, en dat doet hij heel precies als hij tenminste de roosters van pastor Hagen op tijd krijgt aangestuurd. Nee, Paul zegt niet gauw nee, en tijd en ontij spelen geen rol.

En beste mensen, wat zo mooi is aan Paul, je zou dat alles helemaal niet denken wanneer je hem meemaakt, bescheiden dienend in zijn rollen.

Maar misschien het allermooiste aan Paul is dat hij steeds vrolijk en opgewekt is, belangstellend naar de mensen en hij is een vaste reflectant op mijn woorden en preken. Kortom Paul is van harte een goede vriend in het pastoraat.

Daarom Paul en om nog veel meer, heeft het de pastoraatsgroep en de beheercommissie behaagt je op deze feestdag de Willibrordpenning toe te kennen voor al je verdiensten, voor al je trouw aan dat dobberend scheepje op ’s werelds golven dat kerkgemeenschap heet.

Gefeliciteerd en ik hoop van harte dat straks een aantal mensen jouw feliciteren met hun aanmelding tot het kosterschap als cadeautje.

Beste mensen, weet je allemaal gewaardeerd als vrijwilliger in onze parochie. En zou je dat ook graag mee maken, gewaardeerd te zijn, meld je aan voor een van de vele vrijwilligers taken in onze parochie.

Vrijwilligersavond

Vrijdagavond 28 oktober was de vrijwillgersavond voor alle vrijwillgiers van onze parochiekern. Het was een gezellige avond!

vrijwillgersavond1

vrijwillgersavond2

vrijwilligersavond3

 

Programma heilige deur in Katwijk

In de kerk van Sint Jeroen in Noordwijk wordt op 21 augustus de Heilige Deur geopend. Voorafgaand in de eucharistieviering om 10.00u; bisschop Van den Hende is in deze viering hoofdcelebrant. Tot aan 4 september volgt een activiteitenprogramma: op 21 augustus is er van 8:30u tot 9:30u de Jeroensommegang – een stille tocht door Noordwijk-Binnen, oecumenisch van opzet, waar de wandelaars stil staan bij het leven en werk van St. Jeroen en bidden om het goed verstaan van het evangelie in onze moderne tijd. ‘s Middags om 17:00u is er de vespers met Gregoriaanse gezangen rond St. Jeroen. Doordeweeks is dagelijks na de eucharistieviering van 9 uur de gelegenheid tot aanbidding en tot het ontvangen van het sacrament van boete en verzoeking – tot 12:00u. Daarnaast is er op donderdag 25 augustus een avond getiteld: Barmhartigheid in gospels – gospels gezongen door het Meanderkoor afgewisseld met teksten rond het thema Barmhartigheid; op dinsdag 30 augustus is er een avond met overwegingen waarin de Heilige Deur centraal staat, verzorgd door Mgr. J. de Kok, Franciscaan en emeritus-hulpbisschop van Utrecht. De overwegingen worden gelardeerd door zang van het Maria ter Zeekoor. Op zaterdag 27 augustus zijn er ‘s ochtend om 9 uur de Lauden. Zondag 4 september is het St. Jeroensfeest en zal de Heilige Deur worden gesloten.

 

Kerala revisited

Pastor Peter van Beurden heeft in januari Kerala in India bezocht.

Hier vindt u zijn bericht daarover.

.

Kerkbalans

Opening Kerkbalans gefilmd

Actie Kerkbalans werd dit jaar – letterlijk – ingeluid. Op zaterdag 16 januari om 12.00 uur werden in diverse plaatsen in ons land de klokken geluid om de start van de actie te markeren. Intussen zijn onze vrijwilligers ook op pad om de brieven te overhandigen van Actie Kerkbalans, waarmee een financiële bijdrage wordt gevraagd voor onze parochie.

In het bisdom Rotterdam was het Prof. Paul van Geest die in Delft de kokken van de Maria van Jessekerk in gang zette.

Van deze opening van Actie Kerkbalans is een korte film gemaakt (YouTube). Prof. Paul van Geest vertelt waarom het ook in onze tijd meer dan de moeite waard is om Actie Kerkbalans te steunen: “De kerk en daarbij het kerkgebouw heeft een waarde die niet te vervangen is.” En Ad Sosef, een van de zeven Kerkbalansconsulenten in het bisdom, zegt: “Wanneer een kerk naar buiten treedt en overtuigend laat zien wat er allemaal gebeurt en hoe waardevol de aanwezigheid van de lokale kerk is in wijk en stad, dan wordt de financiële bijdrage van de mensen een natuurlijk gevol.”

De film, gemaakt voor Hugo Rikken, is hier te zien en ook bij Open Rotterdam TV en op het tweede kanaal Open Podim.

Een kortere versie van de film is te zien op de website van KRO-NCRV.

Meer informatie zie www.bisdomrotterdam.nl