Autovervoer

Als u niet in staat bent om zelf naar de kerk te gaan op zondagen en feestdagen, dan kunt u gebruik maken van vervoer door vrijwilligers. Om hiervoor een afspraak te maken, verzoeken wij u op de donderdag voor de mis telefonisch contact op te nemen met de coördinator:
Mevr. G. Walter-Cranssen Leeuwerikstraat 51,  2333 VW Leiden
(071) 517 32 87

Als u geen gehoor krijgt, kunt u een bericht op de voicemail achterlaten waarin u duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer inspreekt.