Bloemengroet

Iedere week ontvangen een of meerdere parochianen een speciale groet namens de parochie in de vorm van een boeket bloemen. Deze bloemengroet is bedoeld voor zieke mensen en nabestaanden in onze parochie, maar ook als felicitatie bij een 40- of 50-jarig huwelijksjubileum of het bereiken van de leeftijd van 90.
Aan het einde van de vieringen op zaterdag en zondag horen de parochianen wie dat weekend de bloemengroet ontvangt.
De adressen van de in aanmerking komende parochianen zijn ontleend aan de ziekenlijst van de Zonnebloem en uit informatie van parochianen en de pastores.Voor zover bekend is, wordt de bloemengroet door de ontvangers zeer op prijs gesteld. Het is vaak (weer) een aanleiding tot contact tussen de ontvanger en de pastores.Coördinator: Mevrouw E. van Leuken. tel. (071) 517 47 99.