Crèche

Iedere zondag is er tijdens de viering voor peuters en kleuters een crèche in de pastorie. In een veilige ruimte kunnen de kinderen daar spelen met het aanwezige speelgoed. De crèche wordt verzorgd door een groep ervaren vrijwilligers.
Kinderen die tijdens de viering naar de crèche willen, kunnen vanaf 10 minuten voor het begin van de mis bij de ingang van de pastorie worden gebracht. Direct na de mis kunnen de kinderen weer worden opgehaald.
Omdat de gezinsmissen ook voor peuters en kleuters aantrekkelijk zijn, is er tijdens een gezinsmis geen crèche.