Dameskoor

Het dameskoor is in 1966 opgericht door pater De Bruyn voor het zingen bij rouw- en trouwdiensten; dit is altijd een belangrijke taak gebleven. Een paar jaar later betrok de parochie het koor ook bij de verzorging van de zondagsvieringen; in principe zingen de dames op de eerste zondag van de maand. Enkele malen per jaar wordt het koor uitgenodigd voor een muzikale bijdrage aan de Zonnebloemdag in Oegstgeest, vieringen in andere kerken, e.d. Op 5 maart 2011 is het 45-jarig bestaan herdacht.
Er zijn momenteel 26 koorleden inclusief 2 organisten en dirigent.

Het koor heeft een eigen liturgiegroep. Drie dames komen eens in de maand bij elkaar om het programma van de volgende zondag te bespreken. Het programma wordt naderhand met de dirigent besproken en de pastor krijgt het ter inzage. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het boek Gezangen voor Liturgie. Er is dus volop ruimte voor samenzang. De dames zingen ook uit het eigen repertoire van het koor, bijvoorbeeld de componisten en tekstschrijvers: Mul, Oomen, Vermulst, Schubert, Gounod, Hoenen, Haagh, Oosterhuis, Löwenthal, V. d. Heijden, J. Hoek, W. Hoek.
Voor de dagelijkse gang van zaken is het bestuur van het koor verantwoordelijk.

Minimaal één keer per jaar (meestal op de derde zaterdag in april) maakt het koor een feestelijk uitstapje. Bovendien zijn er soms andere activiteiten zoals een fietstocht in de omgeving.

De repetities vinden op donderdagavond plaats in de kerk van 19.30 – 21.45 uur.

Wie geïnteresseerd is en graag lid wil worden van het koor, is van harte welkom. Het zou fijn zijn als u ook voor de uitvaart- en huwelijksvieringen beschikbaar bent.
U kunt contact opnemen met de pastorie: tel. 071 517 53 04 of parochie@willibrordoegstgeest.nl
U kunt ook de secretaris van het koor benaderen:
S.M.J. Koppers-van der Star, tel. 071 517 10 03
E-mailadres: sophiakoppers@gmail.com