Dienen

Naast het samen vieren en leren willen we er ook graag voor elkaar zijn. Binnen de parochie zetten vele vrijwilligers zich dagelijks actief in om anderen in de naaste omgeving maar ook ergens anders op de wereld te helpen.

Binnen de parochie

De pastoraatsgroep vormt binnen de gemeenschap mede het gezicht van de parochie. De groep draagt samen met het team van pastores zorg voor een goed verloop van de activiteiten en de pastorale zorg. De pastoraatsgroep bestaat uit 5 parochianen die duidelijk aansturend en stimulerend zijn binnen de taakvelden catechese en diaconie. De leden zorgen er voor dat de verschillende werkgroepen vitaal blijven en daarmee het evangelie in woord en daad zichtbaar blijft in de samenleving.

Vrijwilligers die het autovervoer verzorgen bieden medeparochianen een kans om de zondagse viering mee te maken als zij zelf het vervoer niet kunnen verzorgen.
De wekelijkse bloemengroet betekent vaak een extra steuntje of bedankje voor een gezin of persoon binnen de parochie.

Buiten de parochie

Aandacht voor  langdurig zieken en gehandicapten is een taak die De Zonnebloem verzorgt.
Door het jaar heen is er aandacht voor de activiteiten van Amnesty International
De Katholieke Bond Ouderen (KBO) verzorgt vijf keer per jaar een bijeenkomst.
De werkgroep Missie Ontwikkeling en Vrede (MOV) betrekt parochianen bij de noden en levensomstandigheden van mensen in ontwikkelingslanden.