Eerste Heilige Communie

Het kind heeft even goed voedsel voor het goddelijk als voor het menselijk leven nodig. Zodra een kind dit enigszins kan begrijpen wordt het voedsel aangeboden. Het goddelijk leven wordt trouwens niet alleen gevoed door het goddelijk brood, maar ook door het goddelijk woord. Als gelovigen komen we samen rond de offertafel van Jezus om door brood en woord één te blijven met Hem en met elkaar. (Communie betekent letterlijk: één zijn met.)

Eerste Heilige Communie
De voorbereiding van de Eerste Heilige Communie bestaat uit 8 bijeenkomsten op zondagochtend tijdens de eucharistieviering. Naast deze ochtenden zien wij de kinderen ook bij de presentatiemis, de rondleiding in de kerk, de palmpasen- en de paasviering. Voor de ouders organiseren wij twee ouderavonden om kennis te maken met de werkgroepleden en het project waar wij mee werken. Ook praten wij met de ouders aan de hand van verschillende materialen en eigen ervaringen over de Eerste Heilige Communie.

Samen Groeien in Geloof
Het thema dat we gebruiken heet: Samen Groeien in Geloof. Het is een mooi boek waar de kinderen veel zelf in kunnen schrijven, tekenen en kleuren. Er staan heel veel Bijbelverhalen in die de kinderen erg aanspreken. We kunnen met de kinderen ook veel zingen. Het mooie van dit project is ook dat er goed ingegaan wordt op de inhoud van de zondagse eucharistie. Er zijn onder andere hoofdstukken over: – God heeft de wereld gemaakt – Vergeving – Jezus leert ons bidden – Sacramenten – Het Joodse Paasfeest – Jezus is het Levende Brood – De volgorde van de Mis – Het Laatste Avondmaal en De zondagse voorbereiding.

Voorbereiding
De kinderen worden ontvangen door de werkgroepleden in de nabijgelegen school De Kring. We beginnen in een kring met het Onze Vader. Daarna vertellen we een Bijbelverhaal en werken we met de kinderen in hun projectboek. Deze boeken zien er aan het einde allemaal erg mooi gekleurd uit! Soms leent een onderwerp zich ervoor om de kinderen ook echt te laten zien, ruiken en voelen. Zoals wij dit in de kerk ook vaak kunnen beleven. Onze werkgroep is ieder jaar weer heel enthousiast en hoopt ook uw kind voor te kunnen bereiden op een mooi groot feest in de kerk!

Uw kind moet minimaal in groep 4 zitten om deel te nemen aan de Eerste Heilige Communie. Wanneer u uw kind heeft aangemeld, verwachten wij u op de eerste ouderavond. Als tegemoetkoming in de kosten vragen wij een bijdrage van € 15,00 te voldoen op de eerste ouderavond. Als pastor en werkgroep vinden wij de voorbereiding op het ontvangen van de Eerste Heilige Communie, op het voor het eerst volledig deelnemen aan de viering van de eucharistie een zeer belangrijke zaak. Wij hopen en verwachten dat u deze verantwoordelijkheid ook mede wilt dragen. Deelname van uw kind aan de activiteiten gedurende de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie is daarom ook niet vrijblijvend. Wij gaan er van uit dat de kinderen de activiteiten volgen. Dit komt het geheel van de voorbereiding ten goede.

Diaken Peter Winnubst

Leiding Werkgroep Eerste Heilige Communie en pastoraal werker Sjoerd Zuidersma.