Gemengd Koor

Klik hier om naar de website te gaan van het Gemengd Koor St. Willibrord.

Al meer dan 40 jaar draagt het Gemengd Koor St. Willibrord zijn steentje bij aan de vieringen van de H. Willibrordparochie in Oegstgeest. Het koor telt ruim 30 leden. Mijke de Ru is sinds 1987 dirigent en Martin Gordijn is vanaf 1990 de vaste organist/pianist van het koor.

Elke tweede zondag van de maand zingt het koor tijdens de eucharistieviering of de woord- en communieviering. Daarnaast verleent het koor zijn medewerking aan de vieringen op de hoogfeesten van het kerkelijk jaar en op Willibrordzondag, op of rond 7 november.

Ook buiten de parochiegrenzen geniet het koor bekendheid: met enige regelmaat wordt er gezongen in andere kerken in Oegstgeest, maar ook in vieringen bij Rivierduinen (het vroegere Endegeest) en in het LUMC. Daarnaast heeft het koor gezongen in Frankfurt/Oder, Middelburg, Den Bosch, Hulst, Le Mas d’Agenais (Frankrijk) en Canterbury (Engeland).

Elk jaar geeft het Gemengd Koor een kerstconcert met samenzang in onze H. Willibrordkerk.

Iedere dinsdagavond is er koorrepetitie van 20.00 – 22.00 uur en eens per jaar heeft het koor een studieweekend dat in een ontspannen sfeer besteed wordt aan het instuderen van nieuwe liederen. Het koor zingt een breed kerkelijk repertoire, onder meer Nederlandstalige liederen, gezangen uit Taizé (Frankrijk) en Engelse chants.

Wie graag met het Gemengd Koor mee wil zingen kan voor meer informatie contact opnemen met Jacqueline van Arend-Koelman, tel. 071 – 517 11 95 of e-mail: fam.vanarend_koelman@casema.nl  Of iemand lid kan worden, hangt af van de bestaande bezetting van het koor en van zijn of haar zangkwaliteiten.

De Oegstgeester Courant publiceerde in januari 2017 een uitgebreid artikel over het 40-jarig bestaan van het Gemengd Koor.