Jongerenkoor Spirit

N.B.: Voor de muzikale leiding van het koor bestaat een vacature. Lisa van Arend en Pieter Valkema zijn inmiddels gestopt. Zodra weer een dirigent gevonden is, gaan de repetities weer van start.

Jongerenkoor Spirit bestaat sinds september 2006 en bestaat uit zangers en instrumentalisten, die het koor begeleiden. Het is bedoeld voor jongeren in de leeftijd vanaf 12 tot 20 jaar, jongeren die van muziek houden en die graag samen zingen of muziek maken.

Repertoire en repetities
Het repertoire is uiteenlopend. Het bestaat uit kerkelijke en populaire liederen, in het Nederlands, maar ook in andere talen. Bovendien wordt er ook meerstemmig gezongen.
Het koor repeteert, behalve in de schoolvakanties, elke vrijdagavond van 18:30-19:30 uur in de kerk van de H. Willibrord aan de Rhijngeesterstraatweg 35 te Oegstgeest.

Meezingen of -spelen?
Iedere vrijdagavond is de repetitie van 18.30 uur tot 19:30 uur. Wil je meer weten, zou je graag een repetitie willen bijwonen, neem dan contact op met het secretariaat.

Wat er zo bijzonder is aan Spirit?
‘Het enthousiasme en de zin om te zingen van de leden!’ Dat is dé doorslaggevende reden om lid te kunnen worden van dit jongerenkoor. ‘Talent is niet per se nodig. We kunnen je altijd helpen om je stem te verbeteren.’

De jaarlijkse contributie bedraagt € 15,00.