Katholieke Bond van Ouderen

afdeling Oegstgeest

De Katholieke Bond van Ouderen (KBO) is een vitale belangenorganisatie van en voor ouderen, voortgekomen uit de katholieke traditie van onderlingen solidatireit en zorg voor elkaar. Ruim 900 afdelingen organiseren gezamenlijk meer dan 250 verschillende activiteiten. De bond komt op voor de belangen van ouderen over bijvoorbeeld koopkracht, AOW en pensioen. Daarbij is aandacht voor en leven lang leren en ruimte voor vragen over zingeving.

De leden kunnen deelnemen aan de activiteiten die georganiseerd worden. Zij ontvangen tien keer per jaar het ledenblad Nestor en kunnen gebruik maken van 15-Plus. Hierbij krijgt men een korting van minstens 15% op geselecteerde producten en diensten.
De afdeling Oegstgeest van de KBO organiseert vijf keer per jaar een bijeenkomst, die wordt geopend met een eucharistieviering. Na een koffiepauze volgt een boeiend programma. Daarnaast vindt enkele keren per jaar een gezamenlijke bijeenkomst met een algemeen karakter plaats met de andere ouderenbonden in Oegstgeest. In een bijlage bij het ledenblad Nestor worden de plaatselijke activiteiten onder de aandacht van de leden gebracht.