Koren

Onze parochie is gezegend met vier koren:

Schola Cantorum
Herenkoor, dat meestal op de derde zondag van de maand de eucharistieviering opluistert met Gregoriaanse gezangen.
Lees meer…

Dameskoor
Zingt in het algemeen op de eerste zondag van de maand. Ook verzorgen leden van dit koor de gezongen huwelijksmissen en uitvaarten.
Lees meer…

Gemengd Koor
Zingt gewoonlijk op de tweede zondag van de maand.
Lees meer…

Kinderkoor
In het najaar 2019 is het Kinderkoor weer gestart met repetities voor de kleuterviering op kerstavond.
Doe jij ook mee?

Jongerenkoor Spirit
Is bedoeld voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 20 jaar, die van muziek houden en die graag samen zingen of muziek maken. N.B. Dit koor is tijdelijk gestopt. Zodra er weer een dirigent is, gaan de repetities weer van start.
Meezingen of -spelen?