Misdienaar

In onze parochie zijn we in het gelukkige bezit van een tiental misdienaars en acolieten. Deze kinderen en jongeren dienen ongeveer eens in de 6 tot 8 weken. Tijdens de vieringen op zaterdag helpen er 3 misdienaars/acolieten en op zondag vijf.

Wanneer kun je misdienaar worden en wat wordt er van je verwacht?
Als je de Eerste Heilige Communie hebt gedaan, kun je je aanmelden en wordt je opgeroepen om eerst te komen oefenen in de kerk. Je loopt samen met de voorganger(s) in processie naar het altaar en draagt dan een brandende flamboo (is een kaars op een houder). Bij het altaar assisteer je de pastoor en reikt bijvoorbeeld de gaven aan. De gaven zijn brood (H. Hostie), wijn, water en de handwassing. Tijdens het eucharistisch gebed sta je samen met de anderen naast de pastoor op het altaar. Na de uitreiking van de Communie ruim je het altaar weer leeg en na afloop van de mis verlaat je in processie het altaar.

Wanneer ben je acoliet en wat is jouw functie?
Je bent acoliet vanaf dat je in groep 8 zit. Acolieten doen in principe hetzelfde als een misdienaar, maar zij hebben iets meer functies. Een acoliet draagt in de processie het altaarkruis of de wierook en zorgt er voor dat de pastoor tijdens de viering de wierook weer aangereikt krijgt, zoals bij het Evangelie en bij het klaarmaken van de altaartafel. Verder zorgen de acolieten er voor dat de misdienaars alles goed doen en de acolieten mogen ook mee assisteren bij het uitreiken van brood en wijn.

Meer weten?
Heb je interesse om misdienaar of acoliet te worden, neem dan contact op met de pastorie: 071 – 517 53 04