MOV

Doelstelling Missie, Ontwikkelingshulp en Vredesvraagstukken (MOV)

Het doel van de werkgroep MOV is de parochianen, geïnspireerd door het evangelie, bewust te maken en te betrekken bij de geestelijke en materiële noden en levensomstandigheden van mensen in ontwikkelingslanden.
Hiermee wordt invulling gegeven aan het MOV-beleid van het bisdom Rotterdam

Werkwijze MOV
De MOV geeft invulling aan deze doelstelling door:

 1. Het selecteren van projecten in ontwikkelingslanden, die door onze parochianen ondersteund kunnen worden;
 2. Het maken van een jaarplan waarin de geselecteerde projecten en de activiteiten vanuit de parochie een plaats vinden;
 3. De parochianen bewust te maken van de situatie in de ontwikkelingslanden en te komen tot een uitwisseling van geloofsbeleving in de verschillende landen;
 4. De pastores, het bestuur en de werkgroepen (waaronder de Eerste H. Communie, Kica, TOZ, Kinderwoorddienst, Gezinsmis, en de koren) bij de projecten te betrekken om zo het draagvlak in onze parochie te verbreden;
 5. Het werven van gelden ter ondersteuning van de projecten;
 6. Het bekend maken van de projecten en de parochiële activiteiten.

 

Jaarlijks terugkerende activiteiten
De projecten worden veelal gekoppeld aan de onderstaande jaarlijks terugkerende activiteiten.

 1. Vastenactie in maart en april
  De vastenactie van 2014 en de daarop volgende jaren is een nieuw project: Kansen voor kinderen en vrouwen in Kerala, India. Het project omvat drie delen: onderwijs aan kinderen, naaimachineproject voor inkomsten voor vrouwen en de boekbinderij waar boeken voor de eigen school gemaakt worden.
 2. Week van de missionaris in juni
  Tijdens Pinksteren wordt een collecte gehouden voor het vele missiewerk in de wereld.
 3. Vredesweek in september
  Het doel is mensen bewust te maken van werken aan vrede. In samenwerking met alle in Oegstgeest en de gemeente Oegstgeest worden in de Vredesweek activiteiten ontwikkeld voor heel de Oegstgeester bevolking. Om het jaar wordt er een algemene oecumenische Vredesdienst gehouden in de Sporthal (alle kerken zijn die dag dicht). De andere jaren is er een gezamenlijke viering van een pastor en een predikant in onze eigen parochie.
 4. Adventsactie in november en december
  Uit het aanbod van projecten van het bisdom wordt een keuze voor een project gemaakt. Hier meer informatie over op de site: adventsactie 2015.