Overlijden

Aanmelden van overlijden

Een overlijden kunt u melden via het algemeen telefoonnummer van de pastorie: 071-5175304.
Mocht er niemand aanwezig zijn, dan wordt via het antwoordapparaat een alternatief telefoonnummer vermeld.

Gebruik mortuarium

  • In het kerkgebouw kan een gedeelte afgescheiden worden voor het opbaren van een overledene. Er zijn echter geen voorzieningen aanwezig voor een langdurige opbaring.
  • Het mortuarium is uitsluitend bestemd voor de opbaring van overledenen voor wie in deze kerk een uitvaartviering zal worden gehouden, geleid door een christelijke voorganger.
  • De opgebaarde overledene kan na afspraak, 071-5175304, worden bezocht door de directe nabestaanden.
  • Aan het gebruik van dit mortuarium zijn voorwaarden en kosten verbonden.

Uitvaart
Uitvaartvieringen in onze parochiekerk worden in de regel verzorgd door de pastores van onze parochie. Bij wijze van uitzondering kan de viering geleid worden door een – door de familie gekozen – christelijke voorganger.

Begraafplaats
Bij de parochiekerk is een rooms-katholiek kerkhof.
Klik hier voor meer informatie.