Financiële hulp

Het komt voor dat mensen door persoonlijke omstandigheden niet meer in staat zijn de meest noodzakelijke uitgaven te doen.

Als u in acute financiële nood zit en het Loket Sociale Zaken van de gemeente Oegstgeest kan u via de bijstand géén hulp bieden, dan kan de R.K. Parochie Heilige Augustinus Oegstgeest u op twee manieren helpen.


Hulpfonds Oegstgeest

Hierin werken vier kerkelijke gemeenten samen: R.K. Parochie Heilige Augustinus, de Protestantse Gemeente, de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Ook de Gemeente Oegstgeest levert een financiële bijdrage aan dit hulpfonds.

Dit hulpfonds is specifiek bedoeld om inwoners van Oegstgeest éénmalig te ondersteunen in hun nood. Soms is ook een (gedeeltelijke) lening mogelijk.
Contact Hulpfonds
Voor informatie over het Hulpfonds Oegstgeest of het aanvragen van hulp kunt u mailen naar hulpfondsoegstgeest@outlook.com of bellen met 06 16 096 805.
Het Hulpfonds beoordeelt vervolgens uw verzoek en helpt u met de aanvraag.


PCI

Ook kan de R.K. Parochie Heilige Augustinus u financieel helpen vanuit de PCI, de werkgroep Parochiële Caritas Instelling, die -zoals het woord caritas aangeeft- zich richt op liefdadigheid.

Zo ondersteunt de PCI naast personenhulp, ook hulpverlenende instanties zoals Diaconaal Centrum de Bakkerij in Leiden, en initiatieven die de gemeenschapsvorming bevorderen.

Contact PCI
Dit verloopt via het telefoonnummer van de pastorie: 071-517 53 04.
Uw vraag of verzoek wordt doorgegeven aan de werkgroep PCI.

Helpt U een handje mee?
Voor de uitvoering van haar taken kan de PCI beschikken over de jaarlijkse opbrengst van een bescheiden vermogen dat grotendeels is gevormd uit gelden en bezittingen van oud-parochianen die dit aan de kerk hebben nagelaten. Dit bedrag is onvoldoende om alle noodzakelijke hulp blijvend te kunnen bieden.
Uw giften zijn zeer welkom en kunnen worden overgemaakt op
bankrekening IBAN NL06 RABO 0138 4000 32 t.n.v. de Parochiële Caritas Instelling Oegstgeest.