PCI

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) is de opvolger van het vroegere R.K. Armenbestuur. De PCI is een zelfstandige instelling in de parochie. Haar leden worden door de bisschop benoemd en zijn aan hem verantwoording verschuldigd voor het gevoerde (financiële) beleid.

De PCI richt zich op het ondersteunen van de minst bedeelden in de samenleving. Voor de concrete invulling hiervan heeft de PCI, samen met de Protestantse Gemeente Oegstgeest, de Nederlands Gereformeerde Kerk Oegstgeest en de Gemeente Oegstgeest het Hulpfonds Oegstgeest opgericht.

Doelstelling

Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft de caritas als “het vanuit christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te wijden aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid”.

 

Contact

Als u tijdelijk in financiële nood zit en de reguliere wegen via Sociale Zaken van de gemeente géén hulp kunnen bieden, anders gezegd als u tussen wal en schip valt, dan kunt u contact opnemen mevrouw Petra Overes van het Hulpfonds Oegstgeest. Haar telefoonnummer is 071-5191819 en haar email-adres is overes@oegstgeest.nl. Voor overige zaken aangaande de PCI kunt u met haar bellen op nummer 071-5172442 en mailen naar overes@xs4all.

 

Benodigde inkomsten

Voor de uitvoering van haar taken kan de PCI beschikken over de opbrengst van een bescheiden vermogen dat grotendeels is gevormd uit gelden en bezittingen die onze voorouders hebben nagelaten ten behoeve van de armen in de parochie. Dit is evenwel onvoldoende om de noodzakelijke hulp blijvend te kunnen bieden. Uw giften zijn dan ook heden ten dage nog zeer welkom op bankrekening IBAN NL06 RABO 0138 4000 32 t.n.v. de Parochiële Caritas Instelling.