Kinderkoor is gestart

Donderdag 10 oktober was het zover: een eerste kennismaking en alvast wat liedjes oefenen. We repeteren voor de kleuterviering op kerstavond. In het begin was iedereen nog een beetje zenuwachtig: zou het gaan lukken, zou het leuk zijn? Maar het oefenen ging heel goed en natuurlijk was een glas thee of limonade met een koekje in de pauze.

Wil je ook meedoen? We kunnen nog wel wat meisjes/jongens gebruiken.

Meld je dan aan via telefoon: 071 – 517 5304 of per e-mail: pastorie@willibrordoegstgeest.nl

De eerste repetitie na de herfstvakantie is weer op donderdag 31 oktober van 16.00 tot 17.30 incl. een kleine pauze.

Op de foto van links naar rechts: dirigent Usha, Isabelle, Veere, Josefine , Charlotte, Sofia en organist/pianist Leonardo.

 

Het kinderkoor is gestart!

Het was een blijde verrassing dat op 9 oktober wel 10 kinderen kwamen proeven van het nieuw op te richten koor. Lisa van Arend leerde enthousiast hoge en lage tonen te zingen en gebruik te maken van onze menselijke blaasbalg: de longen. Na een uurtje klonken er al mooie liederen. En de ouders zaten eigenlijk te popelen om mee te mogen doen. Maar ja, het wordt een kinderkoor. Hopelijk komen ze allemaal verder proeven. Want de smaak krijg je pas echt na een paar keer te pakken. Repetities steeds op vrijdag van 17.00 tot 18.00, in de Willibrordkerk van Oegstgeest. Contact petervanbeurden@augustinus-parochie.nl of l.j.c.vanarend@hotmail.com.